500x414 Optimize

Học phí Đại học Văn hoá TPHCM 2023-2024

Trường Đại học Văn hoá TPHCM là một trong những trường đại học công lập số ít còn giữ mức học phí thấp. Trường thu học phí theo tín chỉ, thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Học phí Đại học Văn hoá TPHCM 2024

Theo đề án tuyển sinh 2024, Học phí Đại học Văn hóa TPHCM 1 năm học (10 tháng) là 15 triệu đồng.

Nhà trường thu học phí theo tín chỉ.

Học phí Đại học Văn hoá TPHCM 2023

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đưa ra mức học phí dự kiến khóa tuyển sinh năm 2023 là 15 triệu đồng/10 tháng/ sinh viên.

Dự kiến mỗi năm sẽ tăng học phí nhưng không quá 10%.

Cụ thể năm 2024 học phí ĐH Văn hoá TPHCM khoảng 16,9 triệu/10 tháng/ sinh viên; 2025 khoảng 19,1 triệu/10 tháng/sinh viên.

Học phí Đại học Văn hoá TPHCM 2022

Học phí năm học 2022-2023 dự kiến là 12.000.000đ/năm.

Sinh viên thường đóng học phí vào đầu mỗi kỳ, tương ứng với số tín chỉ đăng ký học, trung bình 6 triệu đồng/kỳ.

Học phí Đại học Văn hoá TPHCM 2020-2021

Học phí của Trường Đại Học Văn Hoá TP.HCM năm 2020 – 2021 dao động từ 8.900.000 đồng/ sinh viên đến 10.600.000 đồng/ sinh viên, tùy từng ngành đào tạo.

Sinh viên thường đóng học phí vào đầu mỗi kỳ, tương ứng với số tín chỉ đăng ký học, trung bình 4,5 triệu đồng-5,3 triệu đồng/kỳ.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày