Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam mới nhất năm 2022

        Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập năm 2012. Kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức:  đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị; tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội. Học phí Học viện Phụ nữ hiện đang ở mức thấp nhất trong các trường công lập do đơn vị chưa thực hiện tự chủ tài chính.

Học phí Học viện Phụ nữ 2022-2023

Học phí Học viện Phụ nữ được thu theo quy định đối với đại học công lập chưa tự chủ tài chính.

Theo Đề án tuyển sinh của Học viện, năm học 2022-2023 học phí của trường từ 318.000 VNĐ-400.000VNĐ/tín chỉ tùy ngành.

Nếu tính mỗi năm 35 tín chỉ, trung bình học phí từ 11,2 đến 13 triệu đồng/năm

Học phí ngành Quản trị kinh doanh hệ chất lượng cao và liên kết quốc tế sẽ có thông báo sau.

Học phí Học viện Phụ nữ 2021-2022

-Các ngành Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển, Luật, Luật Kinh tế, tâm lý học, Kinh tế, xã hội học:  300.000 đ/tín chỉ x với số tín chỉ SV đăng ký học trong kỳ

-Các ngành: Truyền thông đa phương tiện, Quản trị du lịch lữ hành, Công nghệ thông tin: 310.000đ/ tín chỉ x với số tín chỉ SV đăng ký học trong kỳ

-Những sinh viên khóa 9 (tất cả các ngành) tạm thu 7.565.000đ. Nhà trường sẽ tính lại học phí theo ngành khi sinh viên nhập học

-Giảm 5%/tổng học phí 1 năm học (tương đương 35 tín chỉ) cho sinh viên đóng 1 lần toàn bộ học phí năm học ngay tuần đầu tiên của học kỳ 1.

Học phí Học viện Phụ nữ 2020-2021

-Các ngành Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển, Luật, Luật Kinh tế, tâm lý học, Kinh tế:  300.000 đ/tín chỉ x với số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong kỳ

-Các ngành: Truyền thông đa phương tiện, Quản trị du lịch lữ hành: 310.000đ/ tín chỉ x với số tín chỉ SV đăng ký học trong kỳ

-Những sinh viên khóa 8 (tất cả các ngành) tạo thu 3.000.000đ. Nhà trường sẽ tính lại học phí theo ngành khi sinh viên nhập học

-Giảm 5%/tổng học phí 1 năm học (tương đương 35 tín chỉ) cho sinh viên đóng 1 lần toàn bộ học phí năm học ngay tuần đầu tiên của học kỳ 1.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác