500x414

Ngành Quan hệ quốc tế là gì? Học trường nào?

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với khoảng 180 nước thành viên Liên Hợp Quốc và quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia, vùng lãnh thổ, là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và thế giới.  Thêm vào đó, các nguồn đầu tư nước ngoài hiện ngày càng tăng. Nhu cầu nhân lực đối với ngành Quan hệ Quốc tế, vì thế ngày càng nhiều hơn.

Ngành Quan hệ quốc tế là gì?

Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ (IGO), tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công ty đa quốc gia (MNC).

Bên cạnh chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, văn hóa học.

Ngành này liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền.

Ngành Quan hệ quốc tế học gì?

Chọn Ngành Quan hệ quốc tế, sinh viên sẽ được học:

 1. Những kiến thức cơ bản về lịch sử – chính trị thế giới hiện đại;
 2. Kiến thức về khoa học chính trị;
 3. Những lý thuyết, trường phái cơ bản trong quan hệ quốc tế;
 4. Kiến thức cơ bản về luật quốc tế;
 5. Chính sách đối ngoại của Việt Nam; chính sách đối ngoại các nước lớn trên thế giới;
 6. Kiến thức nền tảng về văn hóa, tôn giáo thế giới;
 7. Kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của các tổ chức quốc tế…

Quan hệ quốc tế thi khối gì?

Quan hệ quốc tế thường xét tuyển các khối thi có môn ngoại ngữ, văn, sử… Có thể kể các tổ hợp sau:

 • Khối D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
 • Khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)
 • Khối C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

Ngoài ra có một số tổ hợp khác ít được sử dụng hơn như D03, D72, D78, C15, C19, A00, D15, D07, D11

Ngành Quan hệ quốc tế ra trường làm gì?

Tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế người học sẽ làm các công việc như:

 • Nhà ngoại giao, đàm phán quốc tế, nghiên cứu chính sách…tại các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế.
 • Đại diện thương hiệu, quản trị nhân sự, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện…ở các tập đoàn đa quốc gia:
 • Quản lý dự án, đại diện truyền thông, sự kiện… tại các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ
 • Giảng dạy, nghiên cứu trong các ngành chính trị học, quan hệ quốc tế, ngoại giao, kinh tế – tài chính quốc tế, chính sách phát triển quốc tế…tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.

Ngành Quan hệ quốc tế học trường nào?

Các trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế khu vực miền Bắc

 1. Học viện Ngoại giao: 25,6-26,6 (năm 2020); 27,6 (năm 2021)
 2. Học viện Báo chí và tuyên truyền:32,2-34 (năm 2020); 35,35-36,92 (năm 2021)

Các trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế khu vực miền Trung

 1. Khoa Quốc tế-Đại học Huế: 17 (năm 2020); 19,5 (năm 2021)
 2. Đại học Duy Tân: 14 (năm 2020, năm 2021)

Các trường đào tạo ngành Quan hệ quốc tế khu vực miền Nam

 1. Đại học Khoa học xã hội nhân văn- ĐHQG TPHCM: 25,4-26 (năm 2020); 26,3-26,9 (năm 2021)
 2. Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM: 21 (năm 2020, 2021)
 3. Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM: 25,5-TA nhân 2 (Năm 2020); 29,5 ( 2021- TA x2)
 4. Đại học Hồng Bàng: 15 (năm 2020,2021)
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác