500x414 Optimize

Phân biệt Nhân viên hợp đồng và nhân viên chính thức

Hiện nay, có rất nhiều đối tượng người lao động khác nhau, do đó cũng có rất nhiều quy định pháp luật áp dụng cho từng loại đối tượng. Nhân viên hợp đồng là một trong những loại đối tượng đó và cũng là nhóm lao động chiếm số đông.

Bài viết sẽ phân biệt nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng, và đi chi tiết hơn về nhân viên hợp đồng.

Nhân viên Chính thức là gì?

Nhân viên Chính thức là bất kỳ ai được bổ nhiệm hoặc đang là nhân viên, công chức của bất kỳ tổ chức có thẩm quyền nào và/hoặc bất kỳ công ty đại chúng nào.

Công việc có xu hướng ổn định, được đóng bảo hiểm và tăng lương hằng năm.

Nhân viên hợp đồng là gì?

Ở các công ty, doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí cả các đơn vị hành chính Nhà nước, khái niệm  nhân viên hợp đồng có thể hiểu theo Luật Lao động (thực hiện theo hợp đồng lao động), hoặc Luật Dân sự (thực hiện theo hợp đồng dịch vụ khoán việc)

*Nhân viên hợp đồng theo Luật Lao động

Theo Luật Lao động, có 03 loại nhân viên hợp đồng:

  •  Nhân viên theo hợp đồng lao động xác định thời hạn: hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng (1)
  • Nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng (2)
  • Nhân viên hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (3)

    Thường hay nói nôm na trong đời sống, nhân viên hợp đồng được hiểu theo dạng (1) và (3), là nhân viên hợp đồng có thời hạn.

*Nhân viên hợp đồng theo Luật Dân sự

Để thực hiện các dự án ngắn hạn, một số công ty sẽ thuê nhân viên hợp đồng (dịch vụ dân sự khoán việc) theo chế độ linh hoạt.

Thường nhân viên hợp đồng theo kiểu này là  những người làm freelancer (người làm việc tự do), chỉ cần soạn thảo hợp đồng và giao việc khoán là họ có thể bắt đầu ngay lập tức- không cần phải có thời gian dài để hội nhập với công ty.

 Mức độ ràng buộc về mặt tổ chức với công ty cũng đơn giản.

Quyền lợi nhân viên hợp đồng

*Với nhân viên hợp đồng thực hiện theo Luật Lao động:

Quyền lợi nhân viên được thực hiện theo quy định của Luật Lao động.

Theo đó, Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Từ 2021, người lao động khi tham gia giao kết hợp đồng  lao động được pháp luật bảo vệ với các vấn đề sau về quyền lợi:

  •  Thời gian thử việc tối đa: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với người quản lý doanh nghiệp, tối đa là 60 ngày đối với trình độ từ cao đẳng trở lên; 30 ngày đối với trình độ trung cấp; 6 ngày đối với các công việc khác. Người lao động chỉ được thử việc 1 lần cho 1 công việc và không áp dụng thử việc đối với hợp đồng dưới 1 tháng.
  •  Lương thử việc: Lương thử việc ít nhất bằng 85% lương chính thức. Sau khi đạt yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động phải ký kết HĐLĐ ngay.
  •   Lương chính thức: Lương chính thức theo thỏa thuận nhưng  không được thấp hơn lương tối thiểu vùng
  •  Tiền lương làm thêm giờ: Nếu hợp đồng quy định làm thêm giờ cần xem xét rõ thời gian làm thêm giờ, mức lương làm thêm giờ theo Bộ luật lao động hiện hành.
  •   Quy định về nghỉ lễ tết: 1 năm người lao động có 10 ngày nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép
  • Quy định về phúc lợi: Tăng lương, thưởng, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thai sản, tử tuất…

*Với nhân viên hợp đồng thực hiện theo Luật Dân sự (Hợp đồng dịch vụ)

Vì bạn không phải là nhân viên chính thức theo hợp đồng lao động nên công ty không phải cung cấp các gói dịch vụ phúc lợi.

 Ngoài số tiền khoán ghi theo hợp đồng dịch vụ hợp tác, bạn sẽ không có thêm khoản nào khác, ví dụ như bạn sẽ không được công ty đóng bảo hiểm y tế, xã hội, thưởng lễ tết…

Để bảo đảm các chế độ phúc lợi, quyền lợi lâu dài, cũng như tăng tính gắn bó với tổ chức, thực hiện chế độ theo hợp đồng lao động là cần thiết với mọi người lao động, nhất là những người còn trẻ, trong độ tuổi lao động.

Chế độ nhân viên hợp đồng dịch vụ khoán việc (theo Luật Dân sự) chỉ nên được xem là việc làm thêm đối với những chuyên gia có kỹ năng chuyên môn, hay người chọn làm freelancer (người làm việc tự do).

Nhân viên chính thức Tiếng Anh là gì


Nhân viên chính thức Tiếng Anh là official staff

Nhân viên chính thức Tiếng Trung là gì

正式职员

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày