500x414

Quản lý nhà nước là gì? Ngành Quản lý Nhà nước học trường nào?

Quản lí nhà nước là hoạt động thực thì quyển lực nhà nước do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định và phát triển xã hội theo những mục tiêu mà chính phủ cầm quyền theo đuổi. Để thực hiện hoạt động này đòi hỏi phải có đội ngũ nhân sự am hiểu các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này. Nhu cầu việc làm rộng rãi trong khối Nhà nước, học phí thấp, điểm chuẩn ở mức vừa phải, những năm gần đây Quản lý nhà nước là ngành học thu hút khá nhiều thí sinh quan tâm.

Ngành Quản lý nhà nước là gì

Ngành quản lý nhà nước (Tên Tiếng Anh: State Management) là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, nghiên cứu một cách tổng quát nhất về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị – xã hội.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước đào tạo sinh viên có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.Chương trình đào tạo gồm:

 • Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; tâm lý học, xã hội học, nghiên cứu khoa học, kinh tế học phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành, nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu các giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn…
 • Kiến thức cơ sở ngành  gồm: khoa học quản lý; khoa học pháp lý; khoa học tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; một số nghiệp vụ hành chính
 • Kiến thức chuyên ngành gồm: Quản lý nhân sự trong khu vực công; Thiết kế và phân tích tổ chức bộ máy nhà nước; Hoạch định và phân tích chính sách công; Quản lý về kinh tế, tài chính công; Quản lý xã hội: văn hóa, y tế, giáo dục, tôn giáo, dân tộc,…
 • Kiến thức nghiệp vụ quản lý nhà nước như tin học văn phòng; Tiếng Anh chuyên ngành; Nghiệp vụ hành chính; Kỹ năng mềm …

Ngành Quản lý nhà nước ra trường làm gì?

Tốt nghiệp Ngành Quản lý nhà nước, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

 • Cán bộ hành chính văn phòng; thư ký tổng hợp; chuyên viên văn phòng; cán bộ văn thư – lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;
 • Làm việc ở Bộ phận tham mưu, tổng hợp; trợ lý cho các cấp lãnh đạo, quản lý cho các cơ quan, tổ chức:
 • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Quản lý nhà nước ở các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm và viện nghiên cứu;
 • Quản lý, chuyên viên hành chính các cơ quan thuộc khu vực công và khu vực tư;
 • Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước (ban, ngành, sở, phòng, trung tâm..), cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp các cấp;
 • Công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang.

Ngành Quản lý nhà nước thi khối nào?

Ngành Quản lý nhà nước tuyển sinh phổ biến nhất là các khối:

 • A00: Toán, Vật lí, Hóa học
 • A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngoài ra có khác khối mở rộng khác như:

 • C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
 • C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý
 • C15: Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • A16: Toán, KHTN, Ngữ văn

Các trường đại học có Ngành Quản lý nhà nước? Điểm chuẩn Ngành Quản lý nhà nước

Các trường đại học có Ngành Quản lý nhà nước ở phía Bắc

 • Học viện Báo chí tuyên truyền: 24 (năm 2021)
 • Học viện Chính sách phát triển: 24 (năm 2021)
 • ĐH Nội vụ: 21-24 tuỳ khối (năm 2021)
 • ĐH Kinh doanh và Công nghệ: 22 (năm 2021)
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: 16 (năm 2021)

Các trường đại học có Ngành Quản lý nhà nước khu vực miền Trung

 • ĐH Vinh: 16 (năm 2021)
 • ĐH Kinh tế Đà Nẵng: 24,25 (năm 2021)
 • ĐH Quy Nhơn: 15 (năm 2021)
 • ĐH Văn hoá Thế thao du lịch Thanh Hoá: 15 (năm 2021)

Các trường đại học có Ngành Quản lý nhà nước ở phía Nam

 • Học viện Cán bộ TPHCM: 24,8 (năm 2021)
 • ĐH Nội vụ TPHCM: 18 (năm 2021)
 • ĐH Trà Vinh: 15 (năm 2021)
 • ĐH Thủ Dầu Một: 15,5 (năm 2021)
Chức năng quản lý nhà nước?

Hoạt động thực thi quyền lực nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nhằm ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và phát triển đất nước theo hướng tích cực.
Hoạt động quản lí nhà nước được thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.

Công cụ quản lý nhà nước là gì?

Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.

Đối tượng quản lý nhà nước là gì?

Đối tượng quản lí nhà nước là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong một quốc gia, là sinh hoạt, đời sống của xã hội diễn ra trên từng lĩnh vực.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác