500x414 Optimize

Tìm hiểu về học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ

Văn thư lưu trữ luôn là nghiệp vụ cần thiết của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Thế nhưng hiện nay, số đông những người làm công tác này ở các đơn vị là người “tay ngang”, trong lúc nước ta đang thực hiện chính phủ điện tử, văn thư, lưu trữ điện tử đã và đang thay thế văn thư, lưu trữ truyền thống. Tình hình này đặt ra thách thức lớn  về nguồn nhân lực chất lượng. Nhu cầu học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ theo đó ngày càng lớn.

Ngành Văn thư lưu trữ làm những công việc gì?

Mỗi cơ quan, tổ chức trong quá trình hoạt động đều sản sinh những giấy tờ liên quan và những văn bản, tài liệu có giá trị đều được lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng khi cần thiết. Bởi đây là những bản gốc, bản chính, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra và có giá trị pháp lý rất cao. Việc soạn thảo, ban hành văn bản đã quan trọng, việc lưu trữ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ rất quan trọng.

Nhiệm vụ của văn thư trường học: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Van Thu Minh Hoa
Nguồn ảnh: luutrutinh.hatinh.gov.vn

Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc, cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.

Học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ là gì?

Học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ là hình thức học tập mà người học theo ngành Văn thư lưu trữ không phải đến trường để học tập trung.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các chương trình trực tuyến, các trường đào tạo ngành Văn thư lưu trữ không chỉ mở các ngành chính quy tập trung như Lưu trữ học, Quản trị văn phòng mà còn tổ chức đào tạo từ xa, mở các khoá ngắn hạn.

Học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ rất phù hợp với những người đang đi làm cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ hoặc chuẩn hoá bằng cấp, nhờ những lợi thế sau:

 • Có thể học mọi nơi, mọi lúc
 • Chi phí học tập thấp
 • Thời gian học tập được rút ngắn
 • Bằng cấp có giá trị được công nhận trong hệ thống văn bằng quốc gia.

Chương trình đại học từ xa Ngành Văn thư lưu trữ

Tuỳ theo trình độ, chứng chỉ đào tạo mà chương trình học ngành Văn thư lưu trữ có sự khác nhau.

*Ở đại học, theo học Ngành văn thư lưu trữ người học sẽ được đào tạo:

 • Hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về: Nguyên lí khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật; Môi trường tự nhiên và xã hội.
 •   Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của văn phòng và công tác quản trị văn phòng đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn phòng và quản trị văn phòng, gồm: các kiến thức về hoạt động văn phòng, quản trị văn phòng; quản trị nguồn nhân lực và quản trị nguồn thông tin trong văn phòng; các kiến thức về xây dựng văn hoá công sở; kiến thức về đạo đức công vụ; kiến thức về tâm lí lãnh đạo; kiến thức về tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; kiến thức về quản lí nhà nước, về pháp luật trong lĩnh vực hành chính và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của công tác văn thư đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.
 •  Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn bản học và công tác văn thư, gồm: những kiến thức cơ bản về lịch sử, về văn bản quản lí và thông tin phục vụ hoạt động quản lí; các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác văn thư, tổ chức và quản lí công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ văn thư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức. – Hiểu và nắm được vị trí, vai trò của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đối với đời sống xã hội và đối với các cơ quan, tổ chức.
 •  Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực lưu trữ học và công tác lưu trữ, gồm: các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác lưu trữ, tổ chức và quản lí công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

*Ở các trường trung cấp, các khoá ngắn hạn, Ngành Văn thư lưu trữ tập trung đào tạo về kỹ năng nghề.

Ví dụ như chương trình ngắn hạn của ĐHKHXHNV -ĐHQG Hà Nội sẽ tập trung đào tạo các nội dung như:

TTNội dungThời lượng
(Tiết)
Ghi chú
IKiến thức cơ sở10 
1Tổng quan về tổ chức quản lý công tác văn thư – lưu trữ10 
IIKiến thức chuyên ngành50 
1Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản10 
2Quản lý văn bản, quản lý con dấu và thiết bị lưu khoá bí mật5 
3Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan05 
4Nghiệp vụ lưu trữ10 
5Lưu trữ tài liệu điện tử05 
6Thực hành nghiệp vụ15 
IIIHọc phần tự chọn15/60 
1Kỹ năng giao tiếp hành chính5 
2Kỹ năng tổ chức sự kiện5 
3Kỹ năng tham mưu5 
4Kỹ năng thuyết trình5 
5Kỹ năng làm việc nhóm5 
6Kỹ năng quản lý xung đột5 
7Kỹ năng lãnh đạo quản lý5 
8Kỹ năng quản lý thời gian5 
9Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư – lưu trữ5 
10Ứng dụng ISO.9000 trong quản lý công tác văn thư – lưu trữ5 
11Văn hoá công sở5 
12Lễ tân văn phòng5 
13Nghiệp vụ thư ký5 
 Tổng cộng lên lớp75 

Học đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ ở đâu?

Để đáp ứng nhu cầu người học, đặc biệt là những người đã và đang đi làm công tác văn phòng, nhiều trường đại học đã mở chương trình đào tạo đại học từ xa ngành Văn thư lưu trữ và các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Sau đây là những trường đại học có đào tạo ngành Văn thư lưu trữ uy tín.

 1. Học viện hành chính quốc gia. Trước đây trường có tên gọi là ĐH Nội vụ. Bên cạnh hai ngành Quản trị văn phòng, Lưu trữ học đào tạo chính quy, trường có tổ chức các khóa học ngắn hạn, các chương trình học và cấp chứng chỉ ngắn hạn trong đó có chứng chỉ văn thư lưu trữ, văn bằng 2. 
 2.  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đào tạo chính quy ngành Lưu trữ học, nhà trường còn mở các  lớp đào tạo cấp chứng chỉ Kỹ năng, nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Văn thư – Lưu trữ theo hình thức online.
 3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM: Bên cạnh đào tạo chính quy ngành Lưu trữ học, nhà trường còn mở các  lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngắn hạn. Chẳng hạn như chứng chỉ Nghiệp vụ văn thư lưu trữ, hành chính văn phòng
 4.  Trạm đào tạo từ xa ĐH Trà Vinh: Nhà trường tổ chức đào tạo từ xa ngành Quản trị Văn phòng.
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày