500x414 Optimize

Top trường Công nghệ thông tin học phí thấp 2024

Công nghệ thông tin đang là ngành hot có nhu cầu nhân lực rất lớn. Top trường Công nghệ thông tin học phí thấp thu hút sinh viên vì ngành nghề thu nhập khởi điểm khá cao.

Thế nhưng hiện nay, Học phí ngành CNTT nhiều trường tăng khá cao đã trở thành rào cản cho thí sinh có điều kiện kinh tế hạn chế. Vậy các trường có công nghệ thông tin và trường đào tạo CNTT học phí thấp thế nào?

Top trường Công nghệ thông tin học phí thấp khu vực miền Bắc

Trường ĐH Mỏ- Địa chất

Trường ĐH Mỏ- Địa chất là cơ sở ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành Kỹ thuật, khoảng 338.000 đ/tín chỉ (tương đương 12.000.000 đ/năm/sinh viên) cho năm học 2021-2022 (Chương trình đại trà)

Xem thêm Thông tin tuyển sinh ĐH Mỏ – Địa chất.

Ngành Công Nghệ Thông Tin

ĐH Thủy Lợi

Trường ĐH Thủy Lợi là cơ sở ĐH công lập ( có trụ sở chính ở Hà Nội và phân hiệu).

Mức thu học phí ngành Công nghệ Thông tin năm 2021-2022 là 305.000đ/tín chỉ, bình quân năm là 11,895 triệu/năm/sinh viên với chương trình đại trà.

Xem chi tiết Học phí Đại Học Thủy Lợi tại đây.

Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường Hà Nội

Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường Hà Nội là cơ sở đại học công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành 2, khoảng 354.500 đ/Tín chỉ  (khoảng 12 triệu đồng/năm/sinh viên) cho năm học 2021-2022.

Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC)

Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC) là cơ sở đại học công lập tại Hà Nội.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí 354.000 VNĐ/ tín chỉ (không quá 11,7 triệu VNĐ/ sinh viên/năm) với chương trình đại trà.

Trường ĐH Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên

Trường ĐH Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên là cơ sở ĐH công lập

Ngành Công nghệ thông tin có học phí khoảng 12 triệu đồng/ sinh viên/năm) với chương trình đại trà.

Top trường Công nghệ thông tin học phí thấp khu vực miền Trung

Trường ĐH Vinh

Trường ĐH Vinh là cơ sở ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành kỹ thuật, khoảng 11.700.000 đ/năm/sinh viên cho năm học 2021-2022 (Chương trình đại trà)

Trường ĐH Khoa học Huế

Trường ĐH Khoa học Huế là ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành kỹ thuật, khoảng 11.700.000 đ/năm/sinh viên cho năm học 2021-2022 (Chương trình đại trà)

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là cơ sở đại học công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành 2, khoảng 11.700.000 đ/năm/sinh viên cho năm học 2021-2022 (Chương trình đại trà).

Học phí Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường ĐH Quy Nhơn

Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở ĐH công lập.

Học phí ngành Công nghệ thông tin khoảng 12.000.000đ/năm/sinh viên với chương trình đại trà.

Trường ĐH Đà Lạt

Trường ĐH Đà Lạt là cơ sở ĐH công lập.

Học phí ngành Công nghệ thông tin khoảng 12.000.000đ/năm/sinh viên với chương trình đại trà.

Trường ĐH Nha Trang

Trường ĐH Nha Trang là cơ sở ĐH công lập.

Học phí ngành Công nghệ thông tin khoảng 12.000.000đ/năm/sinh viên với chương trình đại trà.

Top trường Công nghệ thông tin học phí thấp khu vực miền Nam

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Trường ĐH Nông Lâm là cơ sở ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành 2, khoảng 12.870.000 đ/năm cho năm học 2021-2022(Chương trình đại trà)

Trường ĐH Sài Gòn

Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành kỹ thuật, khoảng 14 160.000 đ/năm cho năm học 2022-2023 (Chương trình đại trà)

Bạn có thể tham khảo Học phí ĐH Sài Gòn.

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh là trường công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành 2, khoảng 354.000 VNĐ/tín chỉ cho năm học 2021-2022 (không quá 11,7 triệu đồng/sinh viên/năm) với chương trình đại trà.

Xem thêm tại https://truongvietnam.net/hoc-phi-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tphcm/

Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường TPHCM

Trường ĐH Tài Nguyên Môi trường TPHCM là cơ sở đại học công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành kỹ thuật, khoảng 354.500 đ/Tín chỉ  (khoảng 12 triệu đồng/năm/sinh viên) cho năm học 2021-2022.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Trường ĐH Sư phạm TPHCM là cơ sở đại học công lập.

Ngành Công nghệ thông tin thuộc nhóm ngành ngoài sư phạm, có học phí tín chỉ lý thuyết: 357.000 VNĐ/tín chỉ.Tín chỉ thực hành: 378.000 VNĐ/tín chỉ.

Trung bình 12 triệu đồng/năm/sinh viên với hệ đại trà.

Học phí ĐH Sư Phạm TP.HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là cơ sở ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí 5.250.000đ/ HK1; khoảng 11 triệu đồng/năm (khoảng 350.000đ/ tín chỉ) cho năm học 2021-2022, chương trình đại trà.

Trường ĐH Cần Thơ

Trường ĐH Cần Thơ là ĐH công lập.

Ngành Công nghệ thông tin có học phí thuộc nhóm ngành kỹ thuật, khoảng 354.000 VNĐ/tín chỉ cho năm học 2021-2022 (không quá 11,7 triệu đồng/sinh viên/năm) với chương trình đại trà

Xem thêm về học phí trường ĐH Cần Thơ tại link sau.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày