500x414 Optimize

Học phí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của hệ thống Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Do chưa tự chủ tài chính nên mức học phí chương trình đại trà của trường còn thấp.

Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2024

Theo đề án tuyển sinh, học phí Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2024-2025 mức thu được xác định 1,5 lần mức học phí của chương trình đại trà khóa tuyển sinh 2024.

Học phí các năm còn lại lộ trình tăng theo quy định nhà nước.

Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023

Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023 như sau:

Đối với chương trình đại trà có mức học phí từ 21.750.000 VNĐ/năm đến 26.100.000 VNĐ/năm,

Nhóm ngành Công nghệ – Kỹ thuật có mức học phí là 21.750.000 VNĐ/năm,

Các ngành còn lại có học phí là 26.100.000 VNĐ/năm.
Mức học phí của Chương trình tiên tiến là 34.000.000 VNĐ/năm

Chương trình PFIEV là 21.750.000 VNĐ/năm

Học phí Đại học Bách khoa 2022

Theo đề án tuyển sinh, học phí ĐH Bách khoa Đà Nẵng 2022 dự kiến với sinh viên chính quy như sau:

 • Nhóm ngành 1: (Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Môi trường, Xây dựng Công trình Thủy, Xây dựng Công trình Giao thông, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng): 21,750,000 đ/năm
 • Nhóm ngành 2: (Các ngành còn lại): 26,100,000 đ/năm
 • Chương trình tiên tiến: 34,000,000đ/năm
 • Chương trình PFIEV: 21,750,000 đ/năm

Lưu ý: Các chương trình đào tạo được tổ chức theo hình thức tín chỉ nên đơn giá học phí mỗi tín chỉ được quy đổi từ mức học phí theo thời gian ở bảng trên. Học phí mỗi học kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học.


Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2021

 • Học phí chương trình đại trà: 11,7 triệu đồng/năm
 • Học phí chương trình Chất lượng cao: 30 triệu đồng/năm
 • Học phí Chương trình tiên tiến:  34 triệu đồng/năm
 • Học phí Chương trình chất lượng cao Pháp- Việt (PFIEV): 19 triệu đồng/năm
 • Lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo theo quy định Nhà nước

Ghi chú:

 • Các chương trình đào tạo được tổ chức theo hình thức tín chỉ nên đơn giá học phí mỗi tín chỉ được quy đổi từ mức học phí theo thời gian ở bảng trên. Học phí mỗi học kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học;
 • Sinh viên chương trình Chất lượng cao được hỗ trợ khoá học tiếng Anh tăng cường và 100% lệ phí cho 01 (một) lần thi TOEIC quốc tế ở kỳ thi do Trường phối hợp với các Trung tâm khảo thí hợp pháp tổ chức trong thời gian thiết kế của khoá học.
 • Sinh viên chương trình tiên tiến có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với mức đạt “Chuẩn tiếng Anh đầu khóa” nộp cho Trường trước ngày đầu tiên của năm học thứ hai thì được Trường hỗ trợ 50% lệ phí thi, tính cho 01 lần thi trong thời gian học tại Trường.

Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2020

Mức học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2020 như sau:

 • Học phí Chương trình đại trà: 11.700.000 đồng/năm
 • Học phí Chương trình Chất lượng cao: 30.000.000 đồng/năm
 • Học phí Chương trình tiên tiến: 34.000.000 đồng/năm
 • Học phí Chương trình PFIEV: 19.000.000 đồng/năm

Học phí Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2019

Học phí Chương trình đào tạo đại trà

 • Chương trình được đào tạo theo hình thức tín chỉ nên đơn giá học phí mỗi tín chỉ được quy đổi từ mức học phí theo thời gian ở bảng trên. Học phí mỗi học kỳ phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học;
 • Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (I và II, mỗi học kỳ có 5 tháng) và học kỳ hè. Học kỳ chính là bắt buộc phải học. Học kỳ hè không bắt buộc phải học; sinh viên học trong học kỳ hè thì đóng học phí theo mức của kỳ hè.
 • Học phí: 10.600.000 đồng/năm

 Học phí Chương trình chất lượng cao và chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

 • Tùy theo kế hoạch đào tạo của ngành, sinh viên sẽ học trong 2 học kỳ chính (I và hoặc cả học kỳ hè và đóng học phí theo số tiền phân bổ theo học kỳ.
 • Học phí học tiếng Anh ở Trường tổ chức cho sinh viên học theo hương trình ở năm đầu tiên nằm trong học phí của năm thứ nhất.
 • Học phí: 30.000.000 đồng/năm

Học phí của Chương trình tiên tiến

 • Mỗi năm học có 2 học kỳ. Mức học phí mỗi học kỳ bằng 1/2 mức học phí mỗi năm học; Học phí học tiếng Anh theo lớp ở Trường tổ chức cho sinh viên học theo học.
 • Học phí: 34 000 000 đồng/ năm học, giữ không đổi trong suốt khóa học;

Học phí của Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)

 • Mỗi năm học có 2 học kỳ. Sinh viên đóng học phí theo học kỳ.
 • Học phí: 19.000.000 đồng/năm
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày