500x414

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2023

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội phù hợp với học sinh giỏi. Trường Việt Nam tổng hợp điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp và điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội theo từng năm.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2023

*Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Luật Hà Nội (HLU) năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội cao nhất 27,36

*Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2023

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2023 như sau:

Trường đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ hơn 30 điểm - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2022

*Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Cụ thể điểm chuẩn như sau:

 

*Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn học bạ Đại học Luật Hà Nội với các thí sinh đủ điều kiện xét học bạ là từ 21 đến 29,52, trong đó mức 21 chỉ áp dụng với ngành Luật đào tạo ở phân hiệu Đắk Lắk. Các ngành đào tạo ở trụ sở chính Hà Nội lấy từ 24,69.

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội 2022 xét học bạ như sau:

Diem Chuan Luat Hn 7032 1658402871 7979
Diem Chuan Luat HN

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2021

*Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn 2021 dao động từ 18 điểm đến tối đa 29.25. Điểm chuẩn Trường ĐH Hà Nội năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

{keywords}

*Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2021

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2021 như sau:

Luat 1
Luat 1

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2020

*Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2020 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Điểm chuẩn vào ĐH Luật Hà Nội cao nhất là 29

*Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2020

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Hà Nội 2020 như sau:

Luat 2
Luat 2

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2019 xét theo điểm thi THPTQG 2019

Các bạn có thể đọc thêm bài viết về trường đại học công nghiệp hà nội điểm chuẩn tại link sau.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác