Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2020

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2020 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Điểm chuẩn vào ĐH Luật Hà Nội cao nhất là 29

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2019 xét theo điểm thi THPTQG 2019

Bình luận từ Facebook
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác