fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội là một trường đại học công lập của Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

 

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2021

Đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn 2021 giao động từ 18 điểm đến tối đa 29.25. Điểm chuẩn Trường ĐH Hà Nội năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

{keywords}

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2020

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2020 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Điểm chuẩn vào ĐH Luật Hà Nội cao nhất là 29

Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2019 xét theo điểm thi THPTQG 2019

Các bạn có thể đọc thêm bài viết về trường đại học công nghiệp hà nội điểm chuẩn tại link sau.

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác