Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập, đa cấp, đa ngành nghề, định hướng ứng dụng và thực hành trực thuộc Bộ Công thương. Điểm chuẩn v ào trường phù hợp với học sinh có học lực khá trở l ên.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021

* Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế.

Điểm xét tuyển vào trường theo thang 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân và được tính như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).

* Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020 dao động từ 18 – 26 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2020

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn và điểm ưu tiên. Riêng các ngành ngôn ngữ, điểm xét tuyển = (Toán + Văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019 dao động từ 16,20 – 23,10. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điểu khiển và TĐH.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên.

Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung)* 3/4 + Điểm ưu tiên.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác