500x414 Optimize

Học phí Đại học Việt Đức mới nhất 2024

Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập đầu tiên ở Việt Nam được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên Chính phủ.  Với mô hình tiên phong mang tính thí điểm, nhà trường kết hợp hài hòa khung chương trình giáo dục Đại học của Việt Nam với các mô hình và tiêu chuẩn học thuật của Đức.

Học phí Đại học Việt Đức 2024

Học phí Đại học Việt Đức 2024 có mức học phí mỗi học kỳ không đổi trong toàn bộ thời gian đào tạo tiêu chuẩn quy định cho một khóa tuyển.

1. Học phí mỗi học kỳ

Chương trình đào tạoHọc phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Quản trị kinh doanh (BBA)43.600.00065.400.000
Kế toán tài chính (BFA)43.600.00065.400.000
Kiến trúc (ARC)40.900.00061.400.000
Khoa học máy tính (CSE)40.900.00061.400.000
Kỹ thuật điện và Máy tính (ECE)40.900.00061.400.000
Kỹ thuật môi trường (EPE)40.900.00061.400.000
Kỹ thuật và Quản lý xây dựng (BCE)40.900.00061.400.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN)40.900.00061.400.000
Kỹ thuật giao thông thông minh (SME)40.900.00061.400.000

2. Phí quản lý hành chính

Chương trình đào tạoPhí quản lý hành chính theo học kỳ (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)1.500.000

3. Chi phí các khóa học bắt buộc ngoài phạm vi đào tạo chính khóa

Khóa họcChương trình đào tạo áp dụngMức phí (VND)Ghi chú
Thực tập nghềKỹ thuật cơ khí (MEN)10.000.000
Chuyến đi thực địaKiến trúc (ARC)2.000.000/học kỳÁp dụng cho 6 học kỳ chuyên ngành

4. Phí đào tạo tại trường đối tác

Chương trình đào tạoPhí đào tạo tại trường đối tác/sinh viênGhi chú
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)560 EURSinh viên đóng phí bằng VND theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm đóng phí.
Khoa học máy tính (CSE)

Học phí Đại học Việt Đức 2023

Đại học Việt Đức học phí 2023 bảng sau dự kiến chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2023. Đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

1. Học phí mỗi học kỳ

Chương trình đào tạo Degree Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)BEng39.900.00059.850.000
Quản trị kinh doanh (BBA)BSc42.550.000 63.825.000
Tài chính và Kế toán (BFA)BSc42.550.000  59.850.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN)BSc39.900.00059.850.000
Khoa học máy tính (CSE)BSc39.900.00059.850.000
Kỹ thuật xây dựng (BCE)BSc39.900.00059.850.000
Kiến trúc (ARC)BA39.900.00059.850.000

2. Phí quản lý hành chính

Chương trình đào tạoPhí quản lý hành chính theo học kỳ (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)1.500.000

3. Chi phí các khóa học bắt buộc ngoài phạm vi đào tạo chính khóa

Khóa họcChương trình đào tạo áp dụngMức phí (VND)Ghi chú
Thực tập nghềKỹ thuật cơ khí (MEN)10.000.000
Chuyến đi thực địaKiến trúc (ARC)2.000.000/học kỳÁp dụng cho 6 học kỳ chuyên ngành
Khóa học mùa hèKỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE)60.000.000Sinh viên có thể đóng theo học kỳ: 15.000.000 VND/học kỳ

4. Phí đào tạo tại trường đối tác

Chương trình đào tạoPhí đào tạo tại trường đối tác/sinh viênGhi chú
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)560 EURSinh viên đóng phí bằng VND theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm đóng phí.
Khoa học máy tính (CSE)

Học phí Đại học Việt Đức năm 2022

Chính sách học phí trường đại học Quốc tế Việt Đức này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2022. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

Trường Việt Nam

1. Học phí mỗi học kỳ

Chương trình đào tạo Degree Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)BEng39.200.00058.800.000
Quản trị kinh doanh (BBA)BSc41.800.000 62.700.000
Tài chính và Kế toán (BFA)BSc41.800.000 62.700.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN)BSc39.200.00058.800.000
Khoa học máy tính (CSE)BSc39.200.00058.800.000
Kỹ thuật xây dựng (BCE)BSc39.200.00058.800.000
Kiến trúc (ARC)BA39.200.00058.800.000
Kỹ thuật môi trường (EPE) BSc39.200.00058.800.000
học phí đại học Quốc tế Việt Đức

Lưu ý: Đại học Việt Đức học phí của ngành Kỹ thuật cơ khí (MEN) sẽ cộng thêm phí hành chính 1,500,000 VND/học kỳ. Phí hành chính này được chi trả cho trường đại học đối tác tương ứng mỗi học kỳ theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

2. Phí đào tạo nghề trong Năm đại cương

Chương trình đào tạoPhí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)10.000.000
học phí vgu

3. Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýtPhí xe buýt hàng ngày    Phí xe buýt hàng tuần     (thứ 2 & thứ 6)Phí lưu trú ở Ký túc xá 
01 Học kỳ6.500.000VNĐ/học kỳ3.000.000VNĐ/học kỳ800.000VNĐ/tháng
Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Lưu ý: Phí lưu trú Ký túc xá và phí xe buýt có thể được điều chỉnh hàng năm tùy theo tình hình thị trường và không cố định trong toàn bộ quá trình đào tạo.  

Trường đại học Việt Đức học phí năm 2021

Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2021. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

1. Học phí Việt Đức mỗi học kỳ

SttChương trình đào tạo Degree Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND)Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
1Kỹ thuật điện và máy tính (ECE)BEng37.900.00056.850.000
2Quản trị kinh doanh (BBA)BSc40.500.00060.750.000
3Tài chính và Kế toán (BFA)BSc40.500.00060.750.000
4Kỹ thuật cơ khí (MEN)BSc37.900.00056.850.000
5Khoa học máy tính (CSE)BSc37.900.00056.850.000
6Kỹ thuật xây dựng (BCE)BEng37.900.00056.850.000
7Kiến trúc (ARC)BA37.900.00056.850.000
học phí đại học Việt Đức 2021

2. Phí đào tạo nghề cho ngành MEN trong Năm đại cương

Chương trình đào tạoPhí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN)10.000.000
vgu học phí

3. Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýtPhí xe buýt hàng ngày   Phí xe buýt hàng tuần (thứ 2 & thứ 6)Phí lưu trú ở Ký túc xá 
Từ học kì I năm học 2020 – 20216.500.000 đ/học kỳ3.000.000 đ/học kỳ800.000 đ/tháng
Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

* Lưu ý: Phí lưu trú Ký túc xá và phí xe buýt có thể được điều chỉnh hằng năm tùy theo tình hình thị trường và không cố định trong toàn bộ quá trình đào tạo.

Xem thêm học phí các trường đại học trên địa bàn:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày