500x414 Optimize

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam là bao nhiêu?

Học viện Hàng không Việt Nam là trường đứng đầu ngành trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam. Cùng tìm hiểu về Học phí Học viện Hàng không Việt Nam nhé.

Học phí Học viện Hàng Không Việt Nam 2024-2025

Năm 2024 Học viện Hàng Không Việt Nam áp dụng lộ trình học phí theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP.

Mức học phí của tất cả các ngành đại học chính quy khóa 2024 (chương trình học bằng tiếng Việt) trong năm học 2024-2025 là 13,2 triệu đồng/học kỳ (15 tín chỉ), tăng không quá 10% mỗi năm.

Đối với chương trình học bằng tiếng Anh, các học phần tiếng Anh nhân 1,5 so với hệ tiếng Việt.

Học phí Học viện Hàng Không Việt Nam 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh 2022 của trường, học phí đại học dự kiến năm học 2023-2024 là:

  • Hệ chính quy: 31 triệu đồng/năm
  • Hệ vừa làm vừa học: 37,2 triệu đồng/năm

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam 2022-2023

Học phí Học viện Hàng không Việt Nam được thực hiện theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021
của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến năm học 2022-2023 học phí các ngành đào tạo trình độ đại học:

  • Hệ chính quy: 25 triệu đồng/năm
  • Hệ vừa làm vừa học: 27,5 triệu đồng/năm
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày