Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù có gì hấp dẫn?

Xem thông tin tuyển sinh của nhiều trường đại học thí sinh sẽ bắt gặp cụm từ ngành X, Y đào tạo theo cơ  chế  đặc thù. Vậy chương trình đào tạo theo cơ chếđặc thù là gì? Gồm những ngành nào? Học các chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù có lợi gì?

Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù là gì?

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực cho các ngành mũi nhọn như Công nghệ thông tin (CNTT) và Du lịch, Chính phủ cho phép các trường đại học đủ năng lực được đào tạo hệ Đại học chính quy theo cơ chế đặc thù, cấp bằng đại học CHÍNH QUY.

Chương trình đào tạo đặc thù của 2 ngành này được Bộ GD& ĐT quy định tại 2 văn bản 4929/BGD ĐT-GD ĐH v à 5444/BGD ĐT-GD ĐH năm 2017 với đặc trưng thấy rõ là tăng hàm lượng thực hành, kết nối doanh nghiệp và tạo cơ chế  chuyển đổi  từ ngành khác sang 2 ngành này.

Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù gồm những ngành nào?

 Những ngành đào tạo  lĩnh vực CNTT được áp dụng cơ chế đặc thù gồm:

 •  Khoa học máy tính: 748010
 • Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu: 7480102;
 • Kỹ thuật phần mềm: 7480103;
 • Kỹ thuật máy tính: 7480106;
 • Hệ thống thông tin: 7480104;
 •  Hệ thống thông tin quản lý: 7340405;
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính: 7480108;
 • Công nghệ thông tin: 7480201;
 •  An toàn thông tin: 7480202;
 •  Công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – xã hội (Ví dụ: CNTT ứng dụng trong quản lý kinh tế; CNTT ứng dụng trong các ngành kỹ thuật,…).

Những ngành  thuộc nhóm ngành Du lịch được áp  dụng cơ chế đặc thù gồm:

 • Du lịch (7810101)
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (7810103);
 • Quản trị khách sạn (7810201)
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (7810202)
 • và các mã ngành đào tạo thí điểm trong lĩnh vực du lịch chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV hiện hành để đáp ứng nhu cầu về nhân lực du lịch.

Các trường có đào tạo nhóm ngành theo cơ chế đặc thù

 1. Đại học Huế: Quản trị Khách sạn; Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành; Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống;  Hệ thống Thông tin quản lý; Du lịch (Khoa Du lịch) và kỹ thuật phần mềm
 2. Đại học Thương mại: Quản trị khách sạn. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hệ thống thông tin quản lý
 3. Đại học Tài chính Marketing: Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngành Quản trị khách sạn, Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 4. Trường Đại học Hòa Bình: Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch cộng đồng, Quản trị lưu trú du lịch, Quản trị dịch vụ lữ hành
 5. Trường ĐH NGoại ngữ Tin học TPHCM: Công nghệ thông tin
 6. Trường ĐH Đại Nam: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Học các chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù có lợi gì?

Đào tạo theo cơ chế đặc thù là  là chương trình được phát triển từ chương trình đào tạo đại học đại trà, sinh viên được học lý thuyết song song với thực hành (thời lượng học thực hành tại doanh nghiệp cao hơn).

Trong chương trình đào tạo có 30% -50% thời lượng học tập, thực tập tại doanh nghiệp (do các chuyên gia của doanh nghiệp trực tiếp đào tạo)

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp CNTT, du lịch  trong quá trình đào tạo để nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng thực tiễn của sinh viên. Ngay từ năm nhất sinh viên đã được tiếp cận doanh nghiệp.

Cơ hội việc làm sẽ cao hơn nếu sinh viên đáp ứng tốt những yêu cầu của chương trình học, thậm chí được doanh nghiệp “để ý” ngay khi còn ngồi ghế giảng đường. Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp.

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác