500x414

Tính điểm tổ hợp môn/ Tính điểm tổ hợp môn xét học bạ và xét điểm thi

 Để lượng sức mình khi đăng ký xét tuyển, thí sinh cần biết cách  tính điểm tổ hợp môn, cân nhắc về số điểm mình có và điểm chuẩn của ngành/trường, từ đó có quyết định phù hợp.

Tổ hợp môn là gì?

Dựa trên các môn thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT chia ra các tổ hợp môn nhỏ hơn xếp vào các khối để xét tuyển đại học.

Mỗi tổ hợp môn được ký hiệu bằng một phần chữ và phần số. Phần chữ để nhận biết khối, phần số để nhận biết tổ hợp môn thi. Ví dụ: Tổ hợp môn A00 gồm các môn: Toán- Lý-Hóa; Tổ hợp môn C00 gồm các môn: Văn-Sử-Địa…

Theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày 20 tháng 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển bao gồm 10 tổ hợp môn thi truyền thống và 91 tổ hợp môn thi mới.

Thí sinh có thể tham khảo thêm vể tổ hợp môn qua tham khảo các khối thi trên www.truongvietnam.net

Tính điểm tổ hợp môn là gì?

Tính điểm tổ hợp môn là cách tính điểm dựa trên điểm thành phần của các môn trong tổ hợp mà bạn lựa chọn, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm thành phần đó có thể là điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ môn THPT, tùy theo phương thức xét tuyển.

Biết cách tính điểm tổ hợp môn bạn sẽ xác định được năng lực của mình ở mức nào so với điểm sàn, điểm chuẩn, từ đó biết cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp.

Cách tính điểm tổ hợp môn xét học bạ

Tùy theo từng trường mà có cách  xét điểm học bạ khác nhau. Có trường xét 6 kỳ, có trường xét 5 kỳ, có trường xét 3 kỳ, có trường chỉ lấy điểm năm lớp 12.

Điểm tính trong trường hợp này là xét tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo số học kỳ quy định trong phương án tuyển sinh từng trường.

Ở bài viết này, Trường Việt Nam giới thiệu 4 cách tính điểm tổ hợp môn xét học bạ phổ biến.

Tính điểm tổ hợp môn theo học bạ lớp 10,11,12 ( 6 kỳ)

Sử dụng điểm tổng kết trung bình môn của cả 6 học kỳ từ năm lớp 10 đến năm lớp 12 để xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

Tính điểm tổ hợp môn theo học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 kỳ)

Sử dụng điểm tổng kết trung bình môn của cả 5 học kỳ: Năm lớp 10,11 và học kỳ 1 lớp 12 để xét tuyển+ Điểm ưu tiên (nếu có)

Two columns
Vertical
Horizontal
Tính điểm tổ hợp môn xét học bạ và xét điểm thi
Điểm học bạ 10,11,HK12
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

Tính điểm tổ hợp môn theo học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (3 kỳ)

Sử dụng điểm tổng kết trung bình môn của 3 học kỳ: Năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 để xét tuyển+ Điểm ưu tiên (nếu có)

Tính điểm tổ hợp môn  cả năm lớp 12 ( 2 kỳ)

Sử dụng điểm tổng kết trung bình môn của 2 học kỳ lớp 12 để xét tuyển+ Điểm ưu tiên (nếu có)

Cách tính điểm tổ hợp môn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm tính trong trường hợp này là điểm  thi tốt nghiệp THPT của các môn thành phần thuộc tổ hợp môn.

Điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Các ngành không nhận hệ số (thang điểm 30)

Điểm tổng = Điểm môn 1+Điểm môn 2+ Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Các ngành nhân hệ số (Thang điểm 40 và 30)

Thường các trường nhận hệ số 2 với môn quan trọng tùy ngành. Thang điểm tính có thể là 30 hay 40 tùy trường.

*Với ngành nhân hệ số, thang điểm 40, công thức như sau:

Điểm tổng = Điểm môn 1+Điểm môn 2+ (Điểm môn 3 X2) + Điểm ưu tiên (nếu có)

*Với ngành nhân hệ số, thang điểm 30, công thức như sau:

Điểm tổng =[ Điểm môn 1+Điểm môn 2+ (Điểm môn 3 X2)]x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Lưu ý khi xác định điểm tổ hợp môn

Ngoài điểm môn thành phần, điểm ưu tiên theo quy định Bộ GD&ĐT, mỗi trường còn có điểm ưu tiên riêng của trường. Thí sinh cần xem kỹ đề án tuyển sinh của nhà trường để xác định tổng điểm sát nhất.

  Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề nếu trường sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT được ghi trong học bạ thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT phải đảm bảo các ngưỡng theo quy định của chế đinh và quy chế tuyển sinh. Do đó thí sinh cần xem xét điểm tổ hợp môn của mình đã bảo đảm bằng sàn theo quy định của Bộ hay chưa, nếu xét vào các ngành trên.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác