Học phí Khoa Y – Đại học quốc gia TPHCM

Khoa Y là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM, được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Trong đề án, nhà trường  đã công bố mức thu học phí giai đoạn 1 (2021-2023) dự kiến được triển khai tăng theo lộ trình như sau:

Học phí Khoa Y Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2023

– Ngành Y khoa (CLC): Trung bình 72.600.000 đồng/năm
– Ngành Dược học (CLC): Trung bình 66.550.000 đồng/năm
– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Trung bình 106.480.000 đồng/năm

Học phí Khoa Y Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2022

– Ngành Y khoa (CLC): Trung bình 66.000.000 đồng/năm
– Ngành Dược học (CLC): Trung bình 60.500.000 đồng/năm
– Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Trung bình 96.800.000 đồng/năm

Học phí Khoa Y Đại học Quốc gia Tp.HCM năm 2021

-Ngành Y khoa (CLC): Trung bình 60.000.000 đồng/năm

-Ngành Dược học (CLC): Trung bình 55.000.000 đồng/năm

-Ngành Răng – Hàm – Mặt (CLC): Trung bình 88.000.000 đồng/năm

(*) Mức thu học phí cho từng khoá học về định hướng vẫn sẽ được giữ cố định trong thời gian đào tạo và thay đổi khi có các văn bản liên quan.

 

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác