Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2 và cả năm THCS-THPT

Ngày 26/8/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. Thông tư 26 quy định khá rõ về các loại kiểm tra, đánh giá cũng như cách tính điểm trung bình môn THCS-THPT. Thông tư 26 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020. Cùng tìm hiểu Cách tính điểm trung bình môn học qua bài viết này nhé.

Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì

Trước khi đến với công thức, cần hiểu về các định nghĩa.

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên

Trong quá trình dạy học và giáo dục, theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

 • Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx.
 • Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx.
 • Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

Kiểm tra, đánh giá định kì

Thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập. Bao gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Thời gian làm bài kiểm tra từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

 • Điểm các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
 • Những học sinh không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với hình thức, mức độ kiến thức, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù được hoàn thành trong từng học kì hoặc cuối năm học.
 • Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lí do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

Lưu ý

 • Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): Tính hệ số 1.
 • Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): Tính hệ số 2.
 • Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): Tính hệ số 3.

Cách tính điểm trung bình môn THCS-THPT như thế nào?

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với các hệ số quy định.

Theo trường Việt Nam

Cụ thể:

Trong cách tính điểm trung bình học kỳ có:

 • TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
 • ĐĐGgk : Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì.
 • ĐĐGck : Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì.
 • ĐĐGtx : Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn 1 học kì THCS, THPT

Điểm trung bình môn có thể được tính một cách dễ dàng thông qua điểm thành phần các bạn đạt được trong năm học. Trong quá trình học tập hãy ghi và lưu lại điểm thành phần theo các cột điểm miệng, điểm 15 phút (hệ số 1), điểm 1 tiết (hệ số 2), điểm học kì (hệ số 3).

Công thức trên tính cho mỗi điểm thành phần là 1 đầu điểm. Tùy theo điểm thành phần có bao nhiêu đầu điểm mà cộng thêm và chia thêm hệ số.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A có điểm thành phần môn Toán học kì 1 năm lớp 10 như sau:

Điểm miệngĐiểm 15′Điểm 1 tiếtĐiểm học kì
8, 97, 87, 610
Cách tính điểmTB môn

Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 năm lớp 10 môn Toán của A tính như sau:

Điểm TB môn Toán HK1 lớp 10 = (8 + 9 + 7 + 8 + 7×2 + 6×2 + 10×3)/11 = 8

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2 cũng tính theo cách tương tự nhé. Công thức tính điểm TB môn trên áp dụng cho toàn bộ các khối bậc THCS và THPT.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn cả năm THCS, THPT

Cách tính Điểm trung bình môn cả năm tính dựa theo điểm trung bình môn học kỳ 1 và học kỳ 2. Trong đó HK1 tính hệ số 1 và HK2 tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm như sau:

Điểm TB môn cả năm = (Điểm TB môn HK1 + Điểm TB môn HK2 x2)/3

Minh hoạ cách tính điểm trung bình môn Toán

Điểm TB môn Toán
Học kì 1 lớp 108.5
Học kì 2 lớp 109.0
Cả năm lớp 10= (8.5 + 9 x2)/3 = 8.833333333 ~ 8.8
Minh hoạ

Cách tính điểm trung bình tất cả các mônCách tính điểm trung bình môn cấp 2 cũng tương tự.

Công cụ tính điểm trung bình môn

Hiện nay có rất nhiều công cụ (phần mềm/web) tính điểm trung bình môn, hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên. Sau đây là web tính điểm trung bình môn.

Để tính được điểm trung bình môn, các bạn cần nhập đầy đủ 3 trường điểm: hệ số 1, hệ số 2 và hệ số 3. Chỉ có 01 điểm ở mỗi ô.

Công cụ tính điểm trung bình môn của chúng tôi đã được áp dụng để tính điểm trung bình môn của các môn học như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,… trong tất cả các cấp học tại Việt Nam bao gồm Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT).

Two columns
Vertical
Horizontal

Tính điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}

ĐTBM = (tổng điểm hệ số 1 + tổng điểm hệ số 2 x 2 + tổng điểm hệ số 3 x 3) / 6


Cách tính điểm trung bình môn trong excel

Sử dụng hàm Average để tính điểm trung bình trong Excel
Cú pháp của hàm: =Average(number1,[number2],…)

Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác