500x414 Optimize

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2 nhanh

Ngày 26/8/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011. Thông tư 26 quy định khá rõ về các loại kiểm tra, đánh giá cũng như cách tính điểm trung bình môn THCS-THPT. Thông tư 26 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020. Cùng tìm hiểu tính điểm trung bình môn học kỳ 1, 2 qua bài viết này nhé.

Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với các hệ số quy định.

Cụ thể:

Trong cách tính điểm trung bình học kỳ có:

  • TĐĐGtx : Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): Tính hệ số 1.
  • ĐĐGgk : Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì. Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): Tính hệ số 2.
  • ĐĐGck : Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì. Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): Tính hệ số 3.
  • ĐĐGtx : Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1

Điểm trung bình môn có thể được tính một cách dễ dàng thông qua điểm thành phần các bạn đạt được trong năm học. Trong quá trình học tập hãy ghi và lưu lại điểm thành phần theo các cột điểm miệng, điểm 15 phút (hệ số 1), điểm 1 tiết (hệ số 2), điểm học kì (hệ số 3).

Công thức trên tính cho mỗi điểm thành phần là 1 đầu điểm. Tùy theo điểm thành phần có bao nhiêu đầu điểm mà cộng thêm và chia thêm hệ số.

Ví dụ 1: Nguyễn Văn A có điểm thành phần môn Toán học kì 1 năm lớp 10 như sau:

Điểm miệngĐiểm 15′Điểm 1 tiếtĐiểm học kì
8, 97, 87, 610
Cách tính điểmTB môn

Điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 năm lớp 10 môn Toán của A tính như sau:

Điểm TB môn Toán HK1 lớp 10 = (8 + 9 + 7 + 8 + 7×2 + 6×2 + 10×3)/11 = 8

Cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2 cũng tính theo cách tương tự nhé. Công thức tính điểm TB môn trên áp dụng cho toàn bộ các khối bậc THCS và THPT.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình môn cả năm THCS, THPT

Cách tính Điểm trung bình môn cả năm tính dựa theo điểm trung bình môn học kỳ 1 và học kỳ 2. Trong đó HK1 tính hệ số 1 và HK2 tính hệ số 2.

Công thức tính điểm trung bình môn cả năm như sau:

Điểm TB môn cả năm = (Điểm TB môn HK1 + Điểm TB môn HK2 x2)/3

Minh hoạ cách tính điểm trung bình môn Toán

Điểm TB môn Toán
Học kì 1 lớp 108.5
Học kì 2 lớp 109.0
Cả năm lớp 10= (8.5 + 9 x2)/3 = 8.833333333 ~ 8.8
Minh hoạ

Cách tính điểm trung bình tất cả các mônCách tính điểm trung bình môn cấp 2 cũng tương tự.

Công cụ tính điểm trung bình môn

Hiện nay có rất nhiều công cụ (phần mềm/web) tính điểm trung bình môn, hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên. Sau đây là web tính điểm trung bình môn.

Để tính được điểm trung bình môn, các bạn cần nhập đầy đủ 3 trường điểm: hệ số 1, hệ số 2 và hệ số 3. Chỉ có 01 điểm ở mỗi ô.

Công cụ tính điểm trung bình môn của chúng tôi đã được áp dụng để tính điểm trung bình môn của các môn học như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa,… trong tất cả các cấp học tại Việt Nam bao gồm Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT).

Two columns
Vertical
Horizontal
Tính điểm trung bình môn
Điểm trung bình môn
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show

ĐTBM = (tổng điểm hệ số 1 + tổng điểm hệ số 2 x 2 + tổng điểm hệ số 3 x 3) / 6


Cách tính điểm trung bình môn trong excel

Sử dụng hàm Average để tính điểm trung bình trong Excel
Cú pháp của hàm: =Average(number1,[number2],…)


Cách tính điểm trung bình môn trong excel

Sử dụng hàm Average để tính điểm trung bình trong Excel
Cú pháp của hàm: =Average(number1,[number2],…)

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày