500x414 Optimize

Top những điều bạn cần biết về chứng chỉ hành nghề dược

Rất nhiều  thí sinh muốn thi vào ngành dược, sinh viên theo học ngành dược hay các dược sĩ mới ra thực hành nghề rất quan tâm đến chứng chỉ hành nghề dược. Vậy chứng chỉ hành nghề dược là gì? Điều kiện thủ tục cấp như thế nào? Sau đây là những thông tin bạn cần biết về chứng chỉ hành nghề dược.

Vì sao phải có chứng chỉ hành nghề dược?

Chứng chỉ hành nghề dược (Certificate of pharmacy practice) được xem là giấy thông hành của người học dược, dù bạn học trường nào, hệ trung cấp dược, cao đẳng dược hay đại học chuyên ngành dược. Sở dĩ nhà nước yêu cầu có chứng chỉ này là bởi ngành dược là ngành kinh doanh có điều kiện, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người, đòi hỏi tính chuyên môn, quy chuẩn cao.

Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn liên quan đến ngành dược, đáp ứng đầy đủ những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật, thẩm quyền cấp văn bản này do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trong ngành dược, những người sau đây phải có chứng chỉ hành nghề dược:

 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.
 • Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
 • Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Điều 13, luật số 105/2016/QH13 Luật dược 2016 có quy định rõ các giấy tờ cần có và điều kiện sau đây để được cấp chứng chỉ hành nghề dược:

 Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn đã được cấp, công nhận ở Việt Nam nhưng phải phù hợp với công việc, cơ sở kinh doanh dược.

 Có thời gian thực hành ở các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám, chữa bệnh, các trường đào tạo của ngành dược đại hoặc nghiên cứu dược, kiểm nghiệm thuốc hay nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý dược.

Giấy khám sức khoẻ do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp

 Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn (văn bằng chuyên môn) được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam phù hợp với vị trí công việc và cơ sở kinh doanh dược bao gồm:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (Bằng dược sỹ);
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành y đa khoa;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành sinh học;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành hóa học;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành y;
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền hoặc dược cổ truyền;
 • Văn bằng, chứng chỉ sơ cấp dược;
 • Giấy chứng nhận về lương y, giấy chứng nhận về lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận khác về y dược cổ truyền được cấp trước ngày 01/01/2017.

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản án, quyết định của Tòa án;

Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Các hồ sơ cần làm để xin cấp chứng chỉ hành nghề

 • Đơn đề nghị cấp CCHN theo mẫu số 2, phụ luc I kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP
 • Ảnh chân dung 4×6 ( không quá 6 tháng)
 •  Giấy khám sức khoẻ theo Thông tư 14-BYT
 • Photo công chứng bằng tốt nghiêp, CCCD, SHK
 • Phiếu lý lịch tư pháp( làm ở sở tư pháp nơi bạn ở, hoặc trung tâm hành chính công)
 • Giấy xác nhận thâm niên tại cơ sở thực hành

Nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược ở đâu?

Để có chứng chỉ, bạn thực hiện như sau

 Bước 1: Người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược gửi hồ sơ về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế trả cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 01 Phục lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

a) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.Trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơhồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung gửi cho người đề nghị trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Y tế trả cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

a) Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại điểm b Bước 2;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung Sở Y tế thực hiện theo quy định tại điểm a Bước 2.

Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Sở Y tế có văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, người đề nghị không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị các thông tin sau:

a) Họ, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược;

b) Số Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Phạm vi hoạt động chuyên môn.

Thời hạn giấy phép hành nghề dược là bao lâu?

 Mỗi cá nhân chỉ được cấp một Chứng chỉ hành nghề dược. Trên Chứng chỉ hành nghề dược ghi đầy đủ phạm vi hành nghề mà người có Chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng điều kiện và được phép hành nghề. Chứng chỉ hành nghề dược không quy định thời hạn hiệu lực và có giá trị trong phạm vi cả nước.

Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực khi người hành nghề chết hoặc mất tích theo quyết định, bản án của Tòa án hoặc không có giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

 Việc thừa nhận Chứng chỉ hành nghề dược giữa các nước được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày