500x414

Danh sách 20 ngành học được miễn giảm học phí

Để bảo tồn và phát triển những ngành học  đặc thù, ngành học ít thu hút thí sinh mà xã hội cần, nhà nước nói chung và một số trường đại học nói riêng có chính sách hỗ trợ học phí. Nếu điều kiện kinh tế gia đình hạn chế, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các ngành này.

Các ngành được miễn giảm học phí theo chính sách quốc gia

7 ngành học được miễn học phí

 1. Ngành Sư phạm
 2. Ngành Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 3. Các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh
 4. Ngành năng lượng nguyên tử
 5. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 6. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 7. Ngành Toán (Sinh viên được xét cấp học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Học bổng được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học)…

10 ngành giảm 70% học phí gồm:

Các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa – nghệ thuật bao gồm:

 1.  Nhạc công kịch hát dân tộc,
 2.  Nhạc công truyền thống Huế,
 3.  Đờn ca tài tử Nam Bộ,
 4.  Diễn viên sân khấu kịch hát,
 5. Nghệ thuật biểu diễn dân ca,
 6. Nghệ thuật ca trù,
 7. Nghệ thuật bài chòi,
 8. Biểu diễn nhạc cụ truyền thống;
 9. Chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc;
 10. Một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐ-TB&XH quy định…

Các ngành có miễn giảm học phí theo chính sách riêng của trường

 1.  Trường ĐH KHXN NV (ĐHQG TPHCM): Từ năm học 2022-2023 hỗ trợ 35% học phí 9 ngành Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý, Thông tin – thư viện, Lưu trữ học, ngành ngôn ngữ Italia, Tây Ban Nha và Nga.
 2.  Trường ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM): Từ năm học 2022-2023, cấp  học bổng toàn phần 100% học phí và học bổng bán phần 50% cho năm học đầu tiên các ngành: Vật lý học; Hải dương học; Kỹ thuật hạt nhân; Địa chất học; Kỹ thuật địa chất; Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường.
 3. ĐHQG Hà Nội có 18 ngành triển khai chương trình học bổng (hỗ trợ sinh hoạt phí, miễn phí chỗ ở, miễn học phí) từ năm học 2022-2023. Trong đó Khoa học Tự nhiên gồm 9 ngành: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý tự nhiên, Địa chất học, Tài nguyên và môi trường nước, Hải dương học, Công nghệ kĩ thuật hạt nhân. Khoa học Xã hội gồm 9 ngành: Văn học, Lịch sử, Triết học, Tôn giáo học, Chính trị học, Nhân học, Việt Nam học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm…
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác