Học phí Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội là trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, có  định hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu. Học phí chương trình đại trà của trường còn thấp.  Nhưng trường cũng dự kiến lộ trình tăng học phí từ năm học 2022-2023 theo hướng từng bước tự chủ đại học.

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2021-2021

  • Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: giữ nguyên mức học phí như năm học 2020-2021 là 980.000 đồng/tháng (tương đương 280.000 đồng/ tín chỉ); dự kiến lộ trình tăng học phí từ năm học 2022-2023 theo hướng từng bước tự chủ đại học;
  •  Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao: giữ nguyên mức học phí như năm học 2020-2021 là 3.025.000 đồng/ tháng (tương đương 1.015.000 đồng/ tín chỉ);
  •  Đối với sinh viên Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ: 10.000 USD/01 năm học theo thỏa thuận với Trường Đại học Arizona. Trường Đại học Luật Hà Nội cấp học bổng cho sinh viên theo học chương trình này bằng mức học bổng năm học 2020-2021 là 2000 USD.

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2020-2021

  • Học phí dự kiến với sinh viên chính quy đại trà năm học 2020-2021: 980.000 đ/tháng
  • Học phí dự kiến với sinh viên chính quy  chất lượng cao năm học 2020-2021: Gấp 4 lần đại trà
  • Học phí dự kiến với sinh viên Chương trình liên kết  chất lượng cao năm học 2020-2021: 230.000.000 đ/năm

Học phí Đại học Luật Hà Nội 2019-2020

  • Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2019-2020: 890.000 đồng/tháng tương đương 260.000 đồng/1tín chỉ.
  • Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 11%
Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác