Học phí Đại học Văn hoá Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du  lịch, có nhiều ngành có cơ hội việc làm khá tốt. Là  trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí của nhà trường cũng khá hợp lý.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thu học phí được tính trên tổng số tín chỉ của các môn học sinh viên đăng ký học trong 1 học kỳ.

Mức học phí chương trình học năm học  thu trên 1 tín chỉ học phí, chính vì thế mà mỗi ngành có mỗi mức thu khác nhau theo số tín chỉ mà mình sẽ học.

Mức học phí sẽ thay đổi theo từng năm.

Học phí Đại học Văn hoá Hà Nội 2021-2022

Trường áp dụng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2021-2021.

Học phí đối với sinh viên ĐH chính quy là 286.000/01 tín chỉ.

Học phí Đại học Văn hoá Hà Nội 2020-2021

Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính – ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Luật Quốc tế: 13.685.000 đồng/ năm.


– Ngành Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kiến trúc; Thiết kế công nghiệp; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc: 14.350.000 đồng/ năm.

Học phí Đại học Văn hoá Hà Nội 2019-2020

Trường áp dụng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2021-2021.

Dự kiến học phí đại học năm học 2019-2020 khoảng từ 8.900.000 đồng/sinh viên. (Tức học phí đối với sinh viên đại học chính quy l

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác