Học phí của Học viện Tài chính Hà Nội bao nhiêu 1 tín chỉ

Học phí học viện Tài Chính 2021 và 2022 có mức thay đổi vừa phải trong nhiều năm qua. Học viện Tài chính là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Là cơ sở giáo dục công lập áp dụng cơ chế tự chủ tài chính nên học phí Học viện Tài chính cao hơn các trường công lập bình thường.

Học phí Học viện Tài chính 2021-2022

Học phí học viện tài chính hệ quốc tế

Hệ đào tạo Quốc tế Học viện Tài chính học phí như sau:

 • Chương trình xét tuyển học sinh các nước: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:
  • Học 4 năm trong nước là: 70.000.000 đ/sinh viên/năm (280.000.000 đ/sinh viên/khóa học).
  • Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70.000.000 đ/sinh viên/năm (cho 3 năm học trong nước); 470.000.000 đ/sinh viên/năm (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 680.000.000 đ/sinh viên/khóa học. 
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 156.000.000 đ (mức học phí bình quân: 52.000.000 đ/sinh viên/năm); Chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán là 168.000.000 đ (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000 đ/sinh viên/năm, riêng năm cuối là 64.000.000 đ).

Học phí học viện tài chính chất lượng cao

Học phí khoa chất lượng cao học viện tài chính là 45.000.000 đ/sinh viên/năm học (180.000.000 đ/sinh viên/khóa học).

Chương trình chuẩn

Học phí 1 tín chỉ học viện tài chính Chương trình chuẩn sẽ từ:

 • Dự kiến học phí học viện tài chính năm 2021 là 15.000.000 đ/sinh viên/năm học (60.000.000 đ/sinh viên/khóa học); từ năm học 2022 – 2023 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 10%/1 năm học).
 •  Diện tuyển sinh theo đặt hàng, bộ đội gửi học là 40.000.000 đ/sinh viên/năm học (160.000.000 đ/sinh viên/khóa học).

Học viện tài chính Hà Nội học phí năm học mới nhất giao động từ 15 triệu/ năm học đến tối đa 60 triệu/ năm học

Theo Trường Việt Nam
 • Chương trình chuẩn: Học phí dự kiến năm học 2020-2021 là 12.000.000đ (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư); từ năm học 2021-2022 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 16.000.000đ/năm học).
 • Chương trình chất lượng cao: 180.000.000đ (mức học phí bình quân: 45.000.000đ/sinh viên/năm học).  – Diện tuyển sinh đặt hàng, 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 160.000.000đ (mức học phí bình quân: 40.000.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình xét tuyển học sinh các nước: theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau: + Học 4 năm trong nước: 280.000.000 đ (mức học phí bình quân: 70.000.000đ/sinh viên/năm) + Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh): 680.000.000đ (mức học phí bình quân: 170.000.000đ/sinh viên/năm).
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 156.000.000đ (mức học phí bình quân: 52.000.000đ/sinh viên/năm); Chuyên ngành Kế toán-Kiểm soát-Kiểm toán là 168.000.000đ (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000đ/sinh viên/năm, riêng năm cuối là 64.000.000đ).

Học phí Học viện Tài chính 2019-2020

 • Chương trình đại trà: Học phí 4 năm (tạm tính theo quy định về cơ chế thu học phí của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021: 42.000.000đ (mức học phí bình quân: 10.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình chất lượng cao: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 174.000.000đ (mức học phí bình quân: 43.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Diện 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 158.000.000đ (mức học phí bình quân: 39.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:+ Học 4 năm trong nước: 260.000.000 đ (mức học phí bình quân: 65.000.000đ/sinh viên/năm)+ Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh): 660.000.000đ (mức học phí bình quân: 165.000.000đ/sinh viên/năm)
Học phí Học viện tài chính TP HCM

Không có học phí Học viện tài chính ở khu vực TP HCM, tuy vậy, mức học phí nếu mở cơ sở sẽ tương tự cơ sở chính.

Học phí văn bằng 2 học viện tài chính

Bạn có thể tham khảo thêm tại link sau https://m.hvtc.edu.vn/tabid/1272/Default.aspx

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác