500x414 Optimize

Học phí của Học viện Tài chính Hà Nội bao nhiêu?

Học viện Tài chính là đơn vị trực thuộc thuộc Bộ Tài chính. Là cơ sở giáo dục công lập áp dụng cơ chế tự chủ tài chính nên học phí của trường cao hơn các trường công lập bình thường. Học phí học viện Tài Chính có mức thay đổi vừa phải trong nhiều năm qua. Cùng tìm hiểu về học phí của trường qua bài viết này nhé.

Học phí Học viện Tài chính 2024-2025

Đang cập nhật

Học phí Học viện Tài chính 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh học phí dự kiến năm học 2023-2024 của Học viện Tài chính như sau:

 • Chương trình chuẩn: Từ 22 – 24 triệu đồng/sinh viên/năm học.
 • Chương trình chất lượng cao: Từ 48 – 50 triệu đồng/sinh viên/năm học.
 • Diện tuyển sinh theo đặt hàng: Từ 42 – 44 triệu đồng/sinh viên/năm học.
  Từ những năm học sau học phí có thể thay đổi, nếu tăng thì không quá 10%
  so với năm học trước.
 • Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học
  viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện
  Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay
  đổi trong suốt 4 năm học như sau:
 • Học 4 năm trong nước là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (280 triệu
  đồng/sinh viên/khóa học)
 • Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương
  quốc Anh) là: 70 triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 3 năm học trong nước); 470
  triệu đồng/sinh viên/năm học (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng
  cộng là: 680 triệu đồng/sinh viên/khóa học.
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm:
  Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 171 triệu đồng (mức học phí
  bình quân: 57 triệu đồng/sinh viên/năm học); Chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát –
  Kiểm toán là 180 triệu đồng (mức học phí 2 năm đầu là 57 triệu đồng/sinh
  viên/năm học, riêng năm cuối là 66 triệu đồng/sinh viên/ năm học).

Học phí Học viện Tài chính 2022-2023

Theo đề án tuyển sinh 2022, học phí Học viện Tài chính dự kiến năm học 2022-2023 như sau:

 • Chương trình chuẩn là 20.000.000đ/sinh viên/năm.
 • Chương trình chất lượng cao là 47.500.000đ/sinh viên/năm.
 • Diện tuyển sinh theo đặt hàng, bộ đội gửi học là 42.000.000đ/sinh viên/năm.

Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí: Theo quy định của Học
viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện
Tài chính với Trường Đại học Green ich (Vương quốc Anh), học phí không thay
đổi trong suốt 4 năm học như sau:

 • Học 4 năm trong nước là: 70.000.000đ/sinh viên/năm (280.000.000đ/sinh
  viên/khóa học)
 • Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Green ich (Vương
  quốc Anh) là: 70.000.000đ/sinh viên/năm (cho 3 năm học trong nước);
  470.000.000đ/sinh viên/năm (cho 1 năm học tại Trường Đại học Green ich); tổng
  cộng là: 680.000.000đ/sinh viên/khóa học.
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm:
  Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 156.000.000đ (mức học phí
  bình quân: 52.000.000đ/sinh viên/năm); Chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát –
  Kiểm toán là 168.000.000đ (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000đ/sinh viên/năm,
  riêng năm cuối là 64.000.000đ.

Học phí Học viện Tài chính 2021-2022

Học phí hệ quốc tế

Học phí hệ quốc tế học viện tài chính như sau:

 • Chương trình xét tuyển học sinh các nước: Theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:
  • Học 4 năm trong nước là: 70.000.000 đ/sinh viên/năm (280.000.000 đ/sinh viên/khóa học).
  • Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) là: 70.000.000 đ/sinh viên/năm (cho 3 năm học trong nước); 470.000.000 đ/sinh viên/năm (cho 1 năm học tại Trường Đại học Greenwich); tổng cộng là: 680.000.000 đ/sinh viên/khóa học. 
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 156.000.000 đ (mức học phí bình quân: 52.000.000 đ/sinh viên/năm); Chuyên ngành Kế toán – Kiểm soát – Kiểm toán là 168.000.000 đ (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000 đ/sinh viên/năm, riêng năm cuối là 64.000.000 đ).

Học phí chất lượng cao học viện Tài chính

Học phí khoa chất lượng cao học viện tài chính là 45.000.000 đ/sinh viên/năm học (180.000.000 đ/sinh viên/khóa học).

Chương trình chuẩn

Học phí Chương trình chuẩn sẽ từ:

 • Dự kiến học viện tài chính học phí năm 2021 là 15.000.000 đ/sinh viên/năm học (60.000.000 đ/sinh viên/khóa học); từ năm học 2022 – 2023 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 10%/1 năm học).
 •  Diện tuyển sinh theo đặt hàng, bộ đội gửi học là 40.000.000 đ/sinh viên/năm học (160.000.000 đ/sinh viên/khóa học).

Học viện tài chính Hà Nội học phí năm học mới nhất giao động từ 15 triệu/ năm học đến tối đa 60 triệu/ năm học

Theo Trường Việt Nam
 • Chương trình chuẩn: Học phí dự kiến năm học 2020-2021 là 12.000.000đ (theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư); từ năm học 2021-2022 học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 16.000.000đ/năm học).
 • Chương trình chất lượng cao: 180.000.000đ (mức học phí bình quân: 45.000.000đ/sinh viên/năm học).  – Diện tuyển sinh đặt hàng, 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 160.000.000đ (mức học phí bình quân: 40.000.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình xét tuyển học sinh các nước: theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau: + Học 4 năm trong nước: 280.000.000 đ (mức học phí bình quân: 70.000.000đ/sinh viên/năm) + Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh): 680.000.000đ (mức học phí bình quân: 170.000.000đ/sinh viên/năm).
 • Chương trình liên kết đào tạo Đại học Toulon cấp bằng học trong 3 năm: Chuyên ngành Bảo hiểm – Ngân hàng – Tài chính là 156.000.000đ (mức học phí bình quân: 52.000.000đ/sinh viên/năm); Chuyên ngành Kế toán-Kiểm soát-Kiểm toán là 168.000.000đ (mức học phí 2 năm đầu là 52.000.000đ/sinh viên/năm, riêng năm cuối là 64.000.000đ).

Học viện Tài chính Học phí 2019-2020

 • Chương trình đại trà: Học phí 4 năm (tạm tính theo quy định về cơ chế thu học phí của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021: 42.000.000đ (mức học phí bình quân: 10.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình chất lượng cao: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 174.000.000đ (mức học phí bình quân: 43.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Diện 3 tây (Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), bộ đội gửi học: Học phí 4 năm (tạm tính ở mức chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư) là: 158.000.000đ (mức học phí bình quân: 39.500.000đ/sinh viên/năm học).
 • Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng đại học giữa Học viện Tài chính với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), học phí không thay đổi trong suốt 4 năm học như sau:+ Học 4 năm trong nước: 260.000.000 đ (mức học phí bình quân: 65.000.000đ/sinh viên/năm)+ Học 3 năm trong nước + 1 năm tại Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh): 660.000.000đ (mức học phí bình quân: 165.000.000đ/sinh viên/năm)

Có thể bạn quan tâm:

Học phí văn bằng 2 học viện tài chính

Bạn có thể tham khảo thêm tại link sau https://m.hvtc.edu.vn/tabid/1272/Default.aspx

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày