Đại học Mở Hà Nội học phí 2021

Trường ĐH Mở  Hà Nội là một trường đại học công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. Trường  đào tạo đa ngành và nghiên cứu các loại hình đào tạo mở, đào tạo  từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học – kỹ thuật cho đất nước. Là trường đại học công lập tự chủ toàn diện nên mức học phí của trường cao hơn các trường công lập bình thường.

Đại học Mở Hà Nội học phí 2022

Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm 2022 dự kiến như sau:

  • Nhóm ngành Kế toán, QTKD, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, Luật quốc tế: 16.600.000đ/năm học
  • Nhóm ngành Công nghệ thông tin, CNKT Điện tử viễn thông, CNKT điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ TQ: 17.364.000đ/năm học

Đại học Mở Hà Nội học phí 2021

Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm 2021 như sau:

  • Nhóm ngành Kế toán, QTKD, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, Luật quốc tế: 15.054.000đ/năm học
  • Nhóm ngành Công nghệ thông tin, CNKT Điện tử viễn thông, CNKT điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc: 15.785.000đ/năm học

Đại học Mở Hà Nội học phí 2020

Học phí trường Đại học Mở Hà Nội năm 2020 như sau:

  • Nhóm ngành Kế toán, QTKD, Thương mại điện tử, Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, Luật quốc tế:13.685.000đ/năm học
  • Nhóm ngành Công nghệ thông tin, CNKT Điện tử viễn thông, CNKT điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ TQ: 14.350.000đ/năm học
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác