Học phí Trường đại học Nội vụ Hà Nội

  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc  Bộ Nội vụ. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, theo định hướng ứng dụng,  đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ, nền công vụ của đất nước và hội nhập quốc tế. Trường có ba cơ sở ở Hà Nội, Quảng Nam, TPHCM, với mức học phí thấp,  nên khá thu hút thí sinh.

Học phí Trường Đại học Nội vụ thực hiện theo quy định Nhà nước đối với trường công lập chưa tự chủ tài chính. Mỗi năm trường  thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy.

Học phí Trường đại học Nội vụ Hà Nội 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 387.000đ/tín chỉ (riêng ngành Hệ thống thông tin: 471.000đ/tín chỉ)

Như vậy học phí 1 năm khoảng gần 11 -12 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ  đăng ký

Học phí Trường đại học Nội vụ Hà Nội 2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 360.000đ/tín chỉ (riêng ngành Hệ thống thông tin: 395.000đ/tín chỉ).

Như vậy học phí 1 năm khoảng gần 10 -11triệu đồng còn tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký

Học phí Trường đại học Nội vụ Hà Nội 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy  là: 329.000đ/SV/tín chỉ.

 Như vậy học phí 1 năm khoảng gần 10 triệu đồng còn tùy thuộc vào số lượng tín chỉ  đăng ký

Đại học Nội vụ sau ra trường làm gì

Hai ngành đào tạo có điểm chuẩn cao nhất là Quản trị văn phòng và quản trị nhân lực, với định hướng làm các ngành nghề liên quan đến nhân sự.

Đại học Nội vụ là trường công lập hay dân lập

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác