500x414 Optimize

Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU 2023-2024

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tài chính ngân hàng có chất lượng cao. Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội hiện ở mức thấp trong khối trường ngoài công lập.

Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU 2024-2025

Đang cập nhật

Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh Đại học Tài chính Ngân hàng, học phí  FBU 2023 là 600.000đ/tín chỉ, không thay đổi trong suốt khoá học.

Tính trung bình mỗi học kỳ sinh viên đăng ký 16 tín chỉ, thì mức học phí trung bình mỗi kỳ của Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội 2023 là: 9.600.000đ/học kỳ.

Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU năm 2022-2023

Theo đề án tuyển sinh 2022 của FBU, học phí ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội khoảng 600.000 đồng/1 tín chỉ (không thay đổi trong suốt khóa học

Đồng thời, nhà trường cam kết mức thu này sẽ không thay đổi đối với khóa tuyển sinh năm nay trong suốt thời gian sinh viên tham gia học tập tại trường.

Trường Việt Nam

Cụ thể học phí kỳ I, năm học 2021-2022, áp dụng với Sinh viên Đại học chính quy Khóa 10 học phí FBU như sau:

 Học phí Kỳ I, năm học 2021-2022

10.000.000 đ

Bảo hiểm toàn diện

200.000 đ

Bảo hiểm Y tế HSSV (*)

657.090 đ

Lệ phí khám sức khỏe

250.000 đ

Lệ phí nhập học

192.910 đ

TỔNG CỘNG

11.300.000 đ


trường đại học Tài chính Ngân hàng học phí

Đại học Tài chính Ngân hàng học phí năm học 2020-2021

Học phí của trường đối với các hệ đào tạo như sau:

Hệ đào tạo đại học chính quy: 600.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo đại học chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/tín chỉ

Xem thêm học phí các trường đại học khác ở Hà Nội:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày