Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tài chính ngân hàng có chất lượng cao. Trường tuyển sinh một số ngành nghề: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin…Là trường ngoài công lập nhưng học phí của trường ở mức chấp nhận được. Đại học Tài chính Ngân hàng học phí 1 năm bao nhiêu? Cùng tìm hiểu về học phí đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội qua bài viết này nhé,

Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội FBU năm 2022-2023

Đang cập nhật. Nếu có tăng thì học phí của đại học Tài chính Ngân hàng cũng không tăng quá 10% so với năm 2021-20222.

Đồng thời, nhà trường cam kết mức thu này sẽ không thay đổi đối với khóa tuyển sinh năm nay trong suốt thời gian sinh viên tham gia học tập tại trường.

Trường Việt Nam

Cụ thể học phí kỳ I, năm học 2021-2022, áp dụng với Sinh viên Đại học chính quy Khóa 10 học phí FBU như sau:

 Học phí Kỳ I, năm học 2021-2022

10.000.000 đ

Bảo hiểm toàn diện

200.000 đ

Bảo hiểm Y tế HSSV (*)

657.090 đ

Lệ phí khám sức khỏe

250.000 đ

Lệ phí nhập học

192.910 đ

TỔNG CỘNG

11.300.000 đ


trường đại học Tài chính Ngân hàng học phí

Đại học Tài chính Ngân hàng học phí năm học 2020-2021

Học phí của trường đối với các hệ đào tạo như sau:

Hệ đào tạo đại học chính quy: 600.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo đại học chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/tín chỉ

Xem thêm học phí các trường đại học khác ở Hà Nội:

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác