Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn. Là trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí của trường còn thấp. Trường có tăng học phí theo lộ trình hằng năm.

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM 2021-2022

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2021 – 2022 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.290.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2021 – 2022 đối với sinh viên hệ chính quy là 12. 900.000 đ/ năm

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM 2020-2021

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.170.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ chính quy là 11. 700.000 đ/ năm

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM 2019-2020

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.060.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ chính quy là 10. 600.000 đ/ năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác