500x414 Optimize

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2023-2024

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn. Là trường công lập chưa tự chủ tài chính nên mức học phí của trường còn thấp. Trường có tăng học phí theo lộ trình hằng năm.

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2024-2025

Học phí Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM 2024-2025 dự kiến áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy là 15,2 triệu đồng/năm.

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2023-2024

Theo đề án tuyển sinh, học phí Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM 2023-2024 áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy là 13,5 triệu đồng/năm.

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2022-2023

Học phí Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM 2022-2023 áp dụng cho sinh viên ĐH chính quy như sau:

Mức học phí dự kiến 1.419.000 VNĐ/tháng. Tương đương 14.190.000 VNĐ/năm.

Dự kiến mức học phí tăng không quá 5-10% theo lộ trình quy định.

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2021-2022

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2021 – 2022 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.290.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2021 – 2022 đối với sinh viên hệ chính quy là 12. 900.000 đ/ năm

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2020-2021

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.170.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2020 – 2021 đối với sinh viên hệ chính quy là 11. 700.000 đ/ năm

Học phí Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM 2019-2020

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ chính quy là 1.060.000đ/ tháng.

Dự kiến mức học phí của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM năm 2019 – 2020 đối với sinh viên hệ chính quy là 10. 600.000 đ/ năm

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày