500x414

Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM bao nhiêu?

Đại học Kinh tế TPHCM-UEH là cơ sở uy tín trong đào tạo sau đại học. Hệ cao học của Đại học Kinh tế TPHCM hiện có rất nhiều ngành, chuyên ngành đào tạo, đặc biệt là nhóm ngành kinh tế.  Hơn 34 năm qua, Đại học Kinh tế TPHCM đã đào tạo hơn 15.000 Thạc sĩ làm việc tại cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp. Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM bao nhiêu là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm.

Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM 2024

*Học phí cao học bình thường (hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu), dự kiến năm 2024 là 1.400.000 đ/tín chỉ.

Tùy theo định hướng học tập của người học mà tổng học phí toàn khóa có sự khác nhau, do khác nhau về tổng tín chỉ.

Học phí cao học UEH theo hướng ứng dụng 45 tín chỉ toàn khóa. Như vậy tổng học phí khoảng: 63 triệu đồng/toàn khóa.

Học phí cao học UEH định hướng nghiên cứu 60 tín chỉ toàn khóa. Như vậy tổng học phí khoảng: 84 triệu đồng/toàn khóa

*Học phí cao học Điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh Executive MBA: dự kiến  2.000.000đ/tín chỉ. Chương trình  thực hiện trong 24 tháng với 60 tín chỉ, như vậy tổng học phí khoảng 120 triệu đồng/toàn khóa.
*Học phí cao học Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM): 2.000.000đ/tín chỉ. Nội dung đào tạo được thiết kế trong 18 tháng (45 tín chỉ), như vậy tổng học phí khoảng 90 triệu đồng/toàn khóa

*Học phí cao học Điều hành cao cấp Quản lý công – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo: 2.000.000đ/tín chỉ. Chương trình có 64 tín chỉ gồm các học phần và đề án tốt nghiệp, như vậy học phí khoảng 128 triệu đồng/toàn khóa

Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM 2023

Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM dự kiến năm 2023 là 1.400.000 đ/tín chỉ.

Tùy theo định hướng học tập là nghiên cứu hay ứng dụng, tổng học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM khóa tuyển sinh 2023 từ 63-84 triệu đồng/toàn khóa.

Học phí cao học Đại học Kinh tế TPHCM 2022

Học phí cao học UEH dự kiến năm 2022 là 1.090.000 đ/tín chỉ.

Tùy theo định hướng học tập là nghiên cứu hay ứng dụng, tổng học phí khóa tuyển sinh 2022 từ 50-66 triệu đồng/toàn khóa.

Các ngành đào tạo cao học ở Đại học Kinh tế TPHCM

Với định hướng chiến lược Đại học đa ngành, đến năm 2024, UEH tuyển sinh 16 chương trình đào tạo cao học (theo hướng nghiên cứu và ứng dụng) từ lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật, đến công nghệ…

Các chương trình đào tạo bao gồm:

 • Kinh tế phát triển (Chương trình Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Hướng Ứng dụng);
 • Quản trị kinh doanh (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng);
 • Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường, Hướng Ứng dụng);
 • Quản trị kinh doanh (Chương trình Quản trị bệnh viện, Hướng Ứng dụng);
 • Tài chính công (Hướng Ứng dụng);
 • Tài chính (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng);
 • Ngân hàng (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng);
 • Kinh doanh thương mại (Hướng Ứng dụng);
 • Kinh doanh quốc tế (Hướng Nghiên cứu);
 •  Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Hướng Ứng dụng):
 • Marketing (Hướng Nghiên cứu);
 • Thống kê kinh tế (Hướng Ứng dụng);
 • Toán kinh tế (Hướng Ứng dụng);
 • Luật kinh tế (Hướng Ứng dụng);
 • Kế toán (Hướng Nghiên cứu/Ứng dụng);
 • Kinh tế chính trị (Hướng Nghiên cứu). 

Bên cạnh đó UEH còn đào tạo các chương trình thạc sĩ đặc biệt như: Điều hành cao cấp Quản trị kinh doanh Executive MBA, Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM); Điều hành cao cấp Quản lý công – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo…

Bạn có thể quan tâm học phí UEH.

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác