500x414 Optimize

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước học trường nào?

Làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc bộ máy chính trị là mơ ước của nhiều người trẻ. Để phát triển nghề nghiệp theo hướng này, bạn có thể chọn học Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước là gì?

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước đào tạo trình độ đại học đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính quyền và đoàn thể, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có khả năng phát triển lên trình độ cao hơn về lĩnh vực chuyên môn.

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước học gì?

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước có tổng tín chỉ toàn khoá khoảng 130 tín chỉ, học 4 năm.

Theo học ngành này sinh viên sẽ được trang bị:

Về kiến thức

 • Trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời am hiểu rộng các khoa học xã hội và nhân văn.
 • Có tri thức chuyên sâu về giảng dạy xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, về công tác đảng, công tác quản lý nhà nước; có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng các kiến thức đã học vào công tác chuyên môn, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra thuộc chuyên ngành được đào tạo.
 • Có kiến thức, năng lực và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lợi ích dân tộc, đối lập với hệ tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Về kỹ năng:

 • Có nhãn quan chính trị nhạy bén, năng lực nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng đảng và xây dựng chính quyền nhà nước các cấp.
 • Có khả năng tham mưu, đề xuất cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.
 • Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm và tình huống lãnh đạo, quản lý các cấp.
 • Có năng lực độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

Về thái độ:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nước nồng nàn, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác.
 • Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, có lối sống trong sáng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng, lời nói đi đôi với việc làm; có ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có lòng yêu nghề nghiệp.

Các môn học chuyên ngành đáng chú ý

 • Tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng
 • Xây dựng Đảng về chính trị
 • Xây dựng Đảng về tư tưởng
 • Xây dựng Đảng về tổ chức
 • Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị
 • Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lý luận hành chính Nhà nước
 • Tác phẩm kinh điển về xây dựng chính quyền nhà nước
 • Các ngành luật cơ bản của Việt Nam
 • Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  trọng yếu
 • Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 • Công tác dân vận của Đảng
 • Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy  khoa học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (lý thuyết)
 • Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng Đảng (thực hành)
 • Phương pháp giảng dạy khoa học Xây dựng chính quyềnNhà nước (thực hành)

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ra trường làm gì?

Người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sau khi tốt nghiệp có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức.

 •  Làm chuyên viên tại các cơ quan Đảng, Nhà nước: Cán bộ chuyên trách trong các văn phòng Đảng ủy, các ban Đảng, các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở
 • Làm chuyên viên tham mưu về công tác dân vận, tuyên giáo trong tổ chức Đảng các cấp;
 •  Làm việc tại các đơn vị, cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Bộ phận xây dựng lực lượng, chính trị, tham mưu,…;
 •  Nghiên cứu, giảng dạy về Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị;
 •  Làm việc tại các văn phòng Đảng – Đoàn của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức liên quan đến lĩnh vực hành chính công, chính sách công và phát triển bền vững.
Mức lương ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Mức lương theo mức lương cơ bản theo vùng của nhà nước. Khi làm việc từ 1 đến 2 năm, người làm có cơ hội nhận mức lương lên đến 8 triệu đồng/tháng 

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước thi khối nào?

Hiện nay các trường có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau để tuyển sinh ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Nếu xét theo điểm thi tốt nghiệp hay tổ hợp môn học bạ THPT, các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước phổ biến là:

 • C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
 • C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
 • C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngoài ra có các tổ hợp môn mới như: A16, C15,m C20, D66 và D84

Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước học trường nào? Điểm chuẩn bao nhiêu?

Do tính chất đặc thù của ngành nên hiện nay chỉ có một số ít trường đào tạo ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, đa số tập trung ở Hà Nội.

Các trường đào tạo Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước khu vực phía bắc

 • Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 17,25-23,5 (năm 2021)
 • Đại học Nội vụ: 16-19 (năm 2021)
 • Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: 16 (năm 2021)
 • Đại học Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị): 23-28,5 (năm 2021)

Các trường đào tạo Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước khu vực phía Nam

 • Học viện Cán bộ TP.HCM: 24,5 (năm 2021)

Bạn có thể tham khảo về ngành nghề bằng cách đọc thêm các thông tin tại http://www.hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn/

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày