fpt mobile ads

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành lớn của Việt Nam, với thế mạnh đào tạo nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp – sinh học, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam.

Mức điểm chuẩn ĐH Cần Thơ dự kiến tăng nhẹ so với năm 2022.

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2022

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp cụ thể các ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 1
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 2
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 3
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 4
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 5

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2021

Trường đại học Cần Thơ điểm chuẩn 2021 theo xét tuyển bằng điểm học bạ THPT như sau:

Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

Image 2
Cập nhật 15/9/2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2020

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2019

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2019 theo điểm thi tốt nghiệp THPT QG như sau:

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 3.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 4.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 5.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 6.
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác