Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ là một trường đại học đa ngành lớn của Việt Nam, với thế mạnh đào tạo nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp – sinh học, được Chính phủ xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ phù hợp học sinh khá giỏi trở lên.

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2023

*Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn 2023 của Đại học Cần Thơ (CTU) xét điểm thi như sau:

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 1
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 2
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 3
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 4
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 5
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 26,86 - 6

*Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2023 xét học bạ

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2022

*Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 1
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 2
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 3
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 4
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2022 cao nhất từ - 5

*Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Cần Thơ 2022

Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Cần Thơ dao động từ 19,50 đến 29,25 điểm. Cụ thể chi tiết bảng điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT năm 2022 của Đại học Cần Thơ như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2021

*Điểm chuẩn xét học bạ Trường đại học Cần Thơ 2021

Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn theo phương thức học bạ
 

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2021 theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

Image 2
Cập nhật 15/9/2021

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2020

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Cần Thơ năm 2020 cao nhất 25,75 điểm
 

Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2019

* Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2019 theo điểm thi tốt nghiệp THPT QG như sau:

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 3.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 4.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 5.
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ cao nhất 23,50 - Ảnh 6.
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác