500x414 Optimize

Đại học Công đoàn điểm chuẩn

Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường vừa thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tổ chức Công đoàn, vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, từng bước khẳng định vị trí và uy tín trong xã hội. Chất lượng đào tạo khá, học phí thấp, điểm chuẩn ở mức vừa phải nên Trường ĐH Công đoàn thu hút sự quan tâm của thí sinh.

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2023

*Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Công đoàn như sau:

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT điểm có môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.

*Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2023 xét học bạ

Năm nay, ngành có điểm chuẩn học bạ cao nhất là Ngôn ngữ Anh, lấy 26 điểm. Ngành Việt Nam học có điểm chuẩn là 21.

Điểm chuẩn học bạ năm 2023 của Trường Đại học Công đoàn.

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Công đoàn năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn trường Đại học Công đoàn năm 2022

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2021

Điểm chuẩn Trường ĐH Công đoàn năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

{keywords}

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2020

Năm 2020, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Công đoàn là ngành Luật – 23,25, sau đó là Kế toán 22,85. Hai ngành này có điểm chuẩn dẫn đầu năm ngoái.

Bên cạnh các ngành có điểm chuẩn ở ngưỡng 22-23, Đại học Công đoàn có bốn ngành lấy 14,5 và 15 điểm, trong đó Quan hệ lao động, Bảo hộ lao oộng và Xã hội học thấp nhất.

Năm 2020, Đại học Công đoàn tuyển 1.800 sinh viên cho 9 chuyên ngành, nhiều nhất là Quản trị kinh doanh 340. Mức học phí khoảng 14.700.000 đồng/năm.

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2019

Năm 2019, điểm chuẩn cao nhất là 19,55, ngành Kế toán. Các ngành khác dao động từ 14 đến 19,1.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:

Đại học Công đoàn điểm chuẩn 2018

Năm 2018, ngành Luật có điểm chuẩn cao nhất, ở mức 20.50 điểm.

Hai ngành Quan hệ lao động và Bảo hộ lao động có điểm chuẩn là 15 điểm.

Mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày