Điểm chuẩn Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho ngành điện lực và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học – công nghệ hàng đầu của ngành. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá trở lên

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022

Điểm chuẩn ĐH Điện lực 2022 như sau:

dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 1
dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 2
dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 3

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021

Điểm chuẩn ĐH Điện lực 2021 theo phương thức xét điểm thi

TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021 theo phương thức xét học bạ

Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot"  - Ảnh 5.
Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot"  - Ảnh 6.
Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot"  - Ảnh 7.

* Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2020

Điểm chuẩn ĐH Điện lực theo phương thức xét điểm thi THPT như sau

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 2
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 4
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 6

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2019

Điểm chuẩn ĐH Điện lực theo phương thức xét điểm thi THPT QG như sau

Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác