500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho ngành điện lực. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với học sinh có học lực trung bình khá trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Điện Lực 2023

*Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2023. Ảnh: Nhà trường

*Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2023 các phương thức xét tuyển sớm

Điểm chuẩn các ngành học tại Trường Đại học Điện lực năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm. Ảnh: Nhà trường
Điểm chuẩn các ngành học tại Trường Đại học Điện lực năm 2023 theo phương thức xét tuyển sớm. Ảnh: Nhà trường

Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 (chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT) theo các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Điện lực dưới đây là điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ);

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp nhóm 1.

*Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2023 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

*Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2022

Điểm chuẩn ĐH Điện lực 2022 như sau:

dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 1
dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 2
dai hoc dien luc chinh thuc cong bo diem chuan nam 2022 hinh 3

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021

Điểm chuẩn ĐH Điện lực 2021 theo phương thức xét điểm thi

TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021 theo phương thức xét học bạ

Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot" - Ảnh 5.
Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot" - Ảnh 6.
Điểm chuẩn học bạ năm 2021 của hàng loạt trường đại học "hot" - Ảnh 7.

* Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2020

Điểm chuẩn ĐH Điện lực theo phương thức xét điểm thi THPT như sau

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 2
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 4
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội và Điện lực - 6

Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2019

Điểm chuẩn ĐH Điện lực theo phương thức xét điểm thi THPT QG như sau

Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
Điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2019 cao nhất là 16,5
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày