fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2022

Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC) là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trường có 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TPHCM.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2022

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn tại trụ sở Hà Nội:

Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 1
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 2
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 3

Điểm chuẩn tại cơ sở TP HCM:

Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 4
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 5

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2021

Điểm chuẩn đại học GTVT 2021 theo phương thức xét điểm thi như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2020

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2020 xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2019

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2019 xét tuyển theo điểm thi THPTQG 2019 như sau:

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác