500x414

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2023

Trường ĐH Giao thông vận tải (UTC) là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trường có 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TPHCM. Hãy cùng Trường Việt Nam tham khảo điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải các ngành theo các phương thức tuyển sinh qua các năm nhé.

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2023

*Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải năm 2023, cụ thể từng ngành như sau:

Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 1
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 2
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 3
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 4
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 5
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 6
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn - 7

*Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2023 xét tuyển sớm

Điểm chuẩn xét học bạ

Ở cơ sở chính tại Hà Nội, mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT dao động từ 20 – 27,98 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2023.
Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2023.

Ở Phân hiệu tại TPHCM, điểm chuẩn học bạ dao động từ 19 – 27,71 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TPHCM năm 2023.
Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TPHCM năm 2023.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp

(Chỉ tuyển sinh tại cơ sở chính ở Hà Nội)

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp vào Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp vào Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Thí sinh lưu ý, với phương thức xét tuyển kết hợp, tổng điểm được quy đổi về thang 30 theo công thức: tổng điểm × 30/34.

Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TPHCM theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM dao động từ 650 – 848 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân Hiệu tại TPHCM theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023.

*Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2022

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn tại trụ sở Hà Nội:

Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 1
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 2
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 3

Điểm chuẩn tại cơ sở TP HCM:

Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 4
Đại học Giao thông vận tải lấy điểm chuẩn từ 16 đến 26,25 - 5

Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải 2021

Điểm chuẩn đại học GTVT 2021 theo phương thức xét điểm thi như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2020

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2020 xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2019

Điểm chuẩn Đại học giao thông vận tải 2019 xét tuyển theo điểm thi THPTQG 2019 như sau:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác