fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành với thế mạnh về đào tạo nhóm ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam. Điểm chuẩn vào trường phù hợp với các thí sinh khá giỏi, đặc biệt có năng khiếu mỹ thuật.

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2021

* Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2021 phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các ngành cụ thể như bảng sau:

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn các phương thức đầu tiên - ảnh 1
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn các phương thức đầu tiên - ảnh 2

*Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2021 xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM cụ thể như bảng sau:

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn các phương thức đầu tiên - ảnh 3
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn các phương thức đầu tiên - ảnh 4

*Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2021 các ngành xét tuyển bằng điểm trung bình học bạ THPT cụ thể như sau:

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn các phương thức đầu tiên - ảnh 5

*Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2021 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2020

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2020 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Mức điểm dao động từ 15 đến 25,4 điểm.

Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Thiết kế đồ họa 25,4 điểm, ngành có điểm thấp nhất là Thiết kế đô thị (chương trình tiên tiến) lấy 15 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2019

Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM 2019 phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Tất cả các môn thi lấy hệ số 1. Điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;

Điểm chuẩn Truờng ĐH Kiến trúc TP.HCM cao nhất 22,85
 
Điểm chuẩn Truờng ĐH Kiến trúc TP.HCM cao nhất 22,85
 
Điểm chuẩn Truờng ĐH Kiến trúc TP.HCM cao nhất 22,85
 
Điểm chuẩn Truờng ĐH Kiến trúc TP.HCM cao nhất 22,85
 
Điểm chuẩn Truờng ĐH Kiến trúc TP.HCM cao nhất 22,85

Xem thêm các bài sau:

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác