500x414 Optimize

 Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2023

Đại học Lao động Xã hội là cơ sở đại học công lập. Điểm chuẩn Đại học Lao động xã hội phù hợp với học sinh trung bình khá trở lên. Hãy cùng tham khảo điểm chuẩn  Đại học Lao động Xã hội  theo các ngành, các phương thức xét tuyển qua các năm nhé.

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội  2023

Cụ thể điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Lao động – Xã hội năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2022

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Lao động xã hội năm 2022 như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động xã hội
Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động xã hội
Điểm chuẩn Trường Đại học Lao Động xã hội

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2021

Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội 2021 xét theo điểm thi tốt nghiệp như sau

*Điểm chuẩn các ngành tại trụ sở chính Hà Nội:

Đại học Lao động-Xã hội
Đại học Lao động-Xã hội - 1

Điểm chuẩn các ngành tại cơ sở TP HCM:

Đại học Lao động-Xã hội - 2
Đại học Lao động-Xã hội - 3
Đại học Lao động-Xã hội - 4

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày