500x414

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2023

Học viện Hành chính Quốc gia tiền thân là trường Hành chính quốc gia, mới được sáp nhập thêm Trường ĐH Nội Vụ. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Điểm chuẩn Học viện ở mức phù hợp với thí sinh khá trở lên.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2023

Điểm chuẩn Học viện Hành Chính Quốc Gia cơ sở Hà Nội năm 2023 như sau 

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia: Ngành Luật tăng so với năm trước -0
Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia: Ngành Luật tăng so với năm trước -0
Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia: Ngành Luật tăng so với năm trước -0

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ 2022-Trụ sở chính Hà Nội

Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn
Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn - 1
Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn - 2
Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn - 3

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ 2022Phân hiệu TP HCM

Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn - 4

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ 2022-Phân hiệu Quảng Nam

Đại học Nội vụ Hà Nội có ngành tăng 6,25 điểm chuẩn - 5

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ 2021 theo phương thức xét điểm thi

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 tại trụ sở chính Hà Nội.

TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated
Text, letterDescription automatically generated
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác