fpt mobile ads

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học công lập với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giáo viên. Trường là một trong 8 trường sư phạm chủ chốt của cả nước, đóng tại Vĩnh Phúc. So với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, điểm chuẩn vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 mềm hơn.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm 2 tính theo thang điểm 40.

Năm 2022, ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất với 38,67/40 điểm. Hai vị trí tiếp theo là ngành Sư phạm Ngữ văn với 37,17 điểm và ngành Giáo dục Tiểu học với 36,2 điểm. Ngành học có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Tin học với 24,3 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn 16 ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 như sau:

Picture1
Picture1

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: [Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + (Điểm Môn chính x 2)] + Điểm ưu tiên.

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn năm 2021

Năm 2021 điểm chuẩn của Đại học sư phạm Hà Nội 2 dao động từ 20 đến 32,5, tính theo thang 40.

Một số ngành của trường có điểm chuẩn tăng mạnh như Sư phạm Tiểu học, lấy 32,5 điểm – tăng 1,5 so với năm 2020. Ngành Sư phạm Công nghệ cũng có điểm chuẩn là 32,5 – tăng tới 7,5 điểm so với năm 2020.

Các ngành đào tạo giáo viên khác của trường cũng đều tăng từ 0,5 – 3 điểm so với năm 2020.

Picture2
Picture2

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 điểm chuẩn năm 2020

Năm 2020 điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dao động trong khoảng 25 – 31 điểm đối với các ngành đào tạo sư phạm. Đối với các ngành ngoài sư phạm là 20 – 26 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành:

Picture3
Picture3
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác