Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô 2020

Tất cả ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội , xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, đều lấy điểm chuẩn theo thang 40.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô 2019

Tất cả ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội , xét theo kết quả thi THQG 2019, đều lấy điểm chuẩn theo thang 40.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 1
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 2
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác