fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô Hà Nội

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thành lập năm 2014 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐSP Hà Nội, là trường ĐH công lập. Đây là trường đại học đa ngành theo định hướng nghề nghiệp, chất lượng cao, đi tiên phong trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Điểm chuẩn của trường phù hợp học sinh có học lực khá giỏi.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô 2022

Điểm chuẩn năm 2022 của Trường ĐH Thủ Đô Hà nội theo các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô 2021

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô 2021 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

 Ngành đào tạo ngoài sư phạm, cao nhất là ngành ngôn ngữ Trung Quốc có mức điểm cao nhất: 35.07. Tiếp đó là ngôn ngữ Anh: 34.55. Ngành Việt Nam học có mức điểm thấp nhất: 23.25. 

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô 2020

Tất cả ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội , xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, đều lấy điểm chuẩn theo thang 40.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội

Điểm chuẩn Đại học Thủ Đô 2019

Tất cả ngành của Đại học Thủ đô Hà Nội , xét theo kết quả thi THQG 2019, đều lấy điểm chuẩn theo thang 40.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 1
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội - 2
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác