500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại học Thuỷ Lợi

Trường Đại học Thủy lợi  là cơ sở giáo dục đại học công lập chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Điểm chuẩn tuyển sinh vào trường hằng năm ở mức trung bình.

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2023

*Điểm chuẩn Đại học Thuỷ Lợi 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Thủy lợi (TLU) năm 2023 xét điểm thi cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi cao nhất
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi cao nhất - 1
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi cao nhất - 2
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi cao nhất - 3

*Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2023 xét học bạ

Năm 2023 điểm chuẩn đối với từng chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Như vậy, có 3 ngành có mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển thẳng và xét kết quả học bạ THPT lên đến 29,5 gồm Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Luật kinh tế.

*Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2023 xét điểm thi tốt nghiệp

Đang cập nhật

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2022

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi cao nhất 26,6

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2021

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 2021 xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.
Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.
Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.
Trường Đại học Thủy Lợi công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Điểm chuẩn Đại học Thuỷ Lợi 2020

Năm 2020, Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn 15-22,75, cao nhất là ba ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.

Nhóm các ngành có điểm chuẩn trên 20 còn có Kỹ thuật ôtô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Kinh tế. Ngưỡng trúng tuyển các ngành còn lại chủ yếu 15-18.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành:

Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 15-22,75
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 15-22,75 - 2
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 15-22,75 - 4
Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi 15-22,75 - 6

Theo đề án tuyển sinh 2020 của Đại học Thủy lợi, trường tuyển sinh 23 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh. Tổng chỉ tiêu tại 3 cơ sở là 3.700, riêng trụ sở chính tại Hà Nội lấy 3.000 sinh viên.

Đim chuẩn Đại học Thuỷ Lợi 2019

Năm 2019, điểm chu ẩn ngành Công nghệ thông tin dẫn đầu toàn trường.Hai ngành khác có điểm chuẩn trên 19 là Kế toán và Quản trị kinh doanh, đều tăng khoảng 1,5 so với năm ngoái. Ở nhóm có đầu vào thấp, 12/25 ngành lấy mức 14.

Điểm trúng tuyển Đại học Thủy lợi cao nhất là 19,5
Điểm trúng tuyển Đại học Thủy lợi cao nhất là 19,5 - 1
Điểm trúng tuyển Đại học Thủy lợi cao nhất là 19,5 - 2

Năm 2019, Đại học Thủy lợi tuyển 2.670 chỉ tiêu, thuộc 25 nhóm ngành, trong đó có hai nhóm ngành đào bằng tiếng Anh

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày