500x414 Optimize

Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng 2023

Được thành lập từ năm 2001 với một chuyên ngành còn khá mới mẻ – Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao, tâm huyết, đủ năng lực và bản lĩnh, đóng góp hiệu quả cho sự bền vững của mạng lưới Y tế công cộng và hệ thống y tế tại Việt Nam. Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng phù hợp học sinh trung bình khá trở lên.

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng 2023

*Điểm chuẩn Đại học Y tế công cộng theo điểm thi tốt nghiệp

Cụ thể như sau:

*Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng 2023 theo điểm học bạ và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y tế Công Cộng 2022

 Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng 2022 như sau:

Điểm trúng tuyển Đại học Y tế công cộng giảm
Điểm trúng tuyển Đại học Y tế công cộng giảm - 1

Đại học Y tế công cộng điểm chuẩn 2021

*Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Y tế Công cộng đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn vào ĐH Y tế Công cộng theo phương thức xét học bạ

* Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Y tế Công cộng đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT

Image
Điểm chuẩn 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Đại học Y tế công cộng điểm chuẩn 2020

Năm 2020, x ét điểm thi tốt nghiệp THPT, trong 6 ngành, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy cao nhất – 19 điểm. Các ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng lấy 15,5. Hai ngành Công tác xã hội và Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 điểm.

Đại học Y tế công cộng lấy điểm chuẩn cao nhất là 19

Đại học Y tế công cộng điểm chuẩn 2019

Năm 2019 Đại học Y tế công cộng tuyển sinh bằng hai phương thức là xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia (phương thức 1) và xét học bạ (2).

Trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18,5 theo phương thức 1 và từ 15 đến 27,55 ở phương thức 2.

Điểm trúng tuyển trường Y tế công cộng, Y Dược học cổ truyền
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày