fpt mobile ads

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM 2022

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM (HUB)

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng 2021

Table Description automatically generated
Điểm chuẩn ĐH Ngân Hàng 2021

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng 2020

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, điểm chuẩn các ngành dao động từ 22,3 đến 25,54 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn 25,54.

Điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn 2020

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng 2019

Theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019

Điểm chuẩn chính thức xét bằng điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, điểm chuẩn ngành cụ thể như sau:

  • Tài chính-ngân hàng 21,75 điểm.
  • Quản trị kinh doanh 22,5 điểm.
  • Kế toán 21,9 điểm.
  • Kinh tế quốc tế 22,8 điểm.
  • Ngôn ngữ Anh 22,3 điểm.
  • Luật kinh tế 21,3 điểm.
  • Hệ thống thông tin quản lý 21,2 điểm.
  • Các ngành ĐH chính quy quốc tế song bằng 15,56 điểm.
  • Chương trình cử nhân chất lượng cao 20,15 điểm.
Điểm chuẩn 2019
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác