fpt mobile ads

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2021-2022

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), công bố điểm chuẩn năm 2022.

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT từ 2014-2020 xem bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 2019-2020 xem bảng sau:

Năm 2019 – 2020
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác