Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến 2020

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT từ 2014-2020 xem bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 2019-2020 xem bảng sau:

Năm 2019 – 2020
Bình luận từ Facebook
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác