Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2021

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT từ 2014-2020 xem bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 2019-2020 xem bảng sau:

Năm 2019 – 2020
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác