500x414

Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế- ĐHQG TP. Hồ Chí Minh 2023

Đại học Quốc tế là đơn vị thành viên của ĐHQG TPHCM. Điểm chuẩn vào trường ở mức tương đối cao.

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2023

*Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2023 xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn trường quốc tế của ĐH Quốc gia TP.HCM cao nhất 25,25 - Ảnh 2.
Điểm chuẩn trường quốc tế của ĐH Quốc gia TP.HCM cao nhất 25,25 - Ảnh 3.

*Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2023 xét tuyển sớm

Điểm chuẩn năm 2023 xét từ kết quả thi đánh giá năng lực như sau:

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), công bố điểm chuẩn năm 2022.

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế-ĐHQG TPHCM 2021 theo phương thức xét điểm thi

TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi THPT từ 2014-2020 xem bảng sau:

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế theo Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM từ 2019-2020 xem bảng sau:

Năm 2019 – 2020
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác