500x414

Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền 2023

Là trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền nhiều ngành thuộc mức cao trong khối ngành khoa học xã hội cả nước. Sau đây là điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền các năm.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền 2023

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn cao nhất 9,51 điểm/môn
Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn cao nhất 9,51 điểm/môn - 1
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 2
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 3
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 4
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 5
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền 2022

Điểm chuẩn Học viện báo chí tuyên truyền 2022 các phương thức như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 1
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 2
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 3
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 4
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 5
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 6
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cao nhất - 7

Điểm chuẩn Học viện Báo chí tuyên truyền 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp dao động từ 17,25 đến 38,07 điểm.

Trong đó, ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp có điểm chuẩn cao nhất với 38,07 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2021 như sau:

TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated
TableDescription automatically generated

Điểm chuẩn Học viện báo chí tuyên truyền 2021 theo phương thức xét học bạ

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành cho phương thức xét tuyển căn cứ kết quả học bạ THPT.

Chi tiết điểm chuẩn Học viện báo chí tuyên truyền 2021 theo phương thức xét học bạ như sau:

1
1
2
2
325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác