fpt mobile ads

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) 2022

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2022

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQH TPHCM 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: ngành lấy điểm cao nhất là 28,2 - ảnh 2

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2021

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2020

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2020 dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: 17 - 27,20 - Ảnh 3.
ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác