Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên 2019 và 2020

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2020

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2020 dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2020 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: 17 - 27,20 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2019

Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên 2019 dựa trên kết quả thi THPTQG 2019 như sau:

Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cao nhất 25 - Ảnh 1.
Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác