500x414

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một trường đa ngành, đa cấp thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cấp đại học, sau đại học và dưới đại học phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh; tiến tới trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu y học trọng điểm của khu vực phía Nam của cả nước. Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khá cao trong những năm gần đây.

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2023

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2023 xét theo điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 26,31

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2022

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn năm 2022 từ 18,01 – 26,65, đa số thấp hơn năm ngoái, trong đó ngành Dinh dưỡng giảm gần 6 điểm.

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ngành giảm gần 6 điểm chuẩn
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ngành giảm gần 6 điểm chuẩn - 1
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ngành giảm gần 6 điểm chuẩn - 2

Điểm chuẩn Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 2021

Điểm chuẩn ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành y khoa lấy 26,35-27,35 điểm - ảnh 1

Điểm chuẩn Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 2020

Điểm chuẩn Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 2020 xét theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, trong đó ngành y khoa điểm chuẩn từ 26,35 đến 27,5.

Điểm chuẩn từng ngành theo bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành y khoa 26,35-27,5 điểm - ảnh 1
Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Ngành y khoa 26,35-27,5 điểm - ảnh 2

Điểm chuẩn Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 2019

Điểm chuẩn Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 2020 xét theo điểm kỳ thi THPTQG 2019, trong đó ngành y khoa có 2 mức điểm là 23,5-24,65.

Theo đó, mỗi ngành có hai mức điểm chuẩn khác nhau dành cho học sinh có hai khu vực khác nhau.

Cụ thể, mã ngành TP là thí sinh có hộ khẩu TP.HCM; mã ngành TQ là thí sinh có hộ khẩu các địa phương khác.

Điểm trúng tuyển là điểm tổ hợp B00 và điểm ưu tiên. Các trường hợp đồng điểm sử dụng tiêu chí phụ là điểm ngoại ngữ (NN); điểm thi Anh văn (VA); thứ tự nguyện vọng (TTNV).

Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành y khoa dành cho thí sinh có hộ khẩu TP.HCM chỉ 23,5 và cho thí sinh các địa phương khác 24,65 (kèm theo các tiêu chí phụ).

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Y khoa 23,5-24,65 - ảnh 1

Đọc thêm các bài viết khác tại:

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác