Học phí Cao đẳng FPT Polytechnic 2023 mới nhất

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực nghiệp”, Cao đẳng FPT Polytechnic hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phương pháp giảng dạy qua dự án thật. Là cơ sở đào tạo tư thục nhưng học phí Cao đẳng Cao đẳng FPT Polytechnic ở mức chấp nhận được.

Học phí Cao đẳng FPT Polytechnic 2023

Học phí kỳ định hướng đóng 1 lần duy nhất (cập nhật 01/01/2023)

Học phí chuyên ngành đã bao gồm tiếng Anh, có 6 kỳ chuyên ngành

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

HỌC PHÍ CƠ SỞ HÀ NỘI
Chuyên ngànhHọc phí 
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Lập trình Mobile
 • Lập trình Game
 • Ứng dụng phần mềm
 • Xử lý dữ liệu

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Marketing & Sales
 • Quản trị khách sạn
 • Logictics

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Điện công nghiệp
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Ngành Thiết kế đồ họa

Ngành Hướng dẫn du lịch

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

HP kỳ định hướng: 2.600.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 12.400.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ TP HCM
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Lập trình Mobile
 • Lập trình Game
 • Ứng dụng phần mềm
 • Xử lý dữ liệu

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Marketing & Sales
 • Logistics
 • Quản trị Khách sạn
 • Quản trị Nhà hàng

Ngành Thiết kế đồ hoạ

Ngành Hướng dẫn du lịch

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

HP kỳ định hướng: 2.600.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 12.400.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ THÁI NGUYÊN
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Lập trình Web
 • Phát triển phần mềm

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing

Ngành Thiết kế đồ hoạ

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ HẢI PHÒNG
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Marketing & Sales
 • Logistics

Ngành Thiết kế đồ hoạ

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ HÀ NAM
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Ứng dụng phần mềm

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Marketing & Sales

Ngành Thiết kế đồ họa

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ THANH HOÁ
Chuyên ngànhHọc phí 
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Lập trình Web

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Marketing & Sales

Ngành Thiết kế đồ họa

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ ĐÀ NẴNG
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Lập trình Mobile
 • Lập trình Game
 • Ứng dụng phần mềm

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Marketing & Sales
 • Quản trị Khách sạn
 • Logistics

Ngành Thiết kế đồ hoạ

Ngành Hướng dẫn du lịch

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ QUY NHƠN
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quản trị Khách sạn

Ngành Thiết kế đồ hoạ

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ TÂY NGUYÊN
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Lập trình Mobile
 • Lập trình Game
 • Ứng dụng phần mềm

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Marketing & Sales
 • Logistics
 • Ngành Thiết kế đồ hoạ
HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ ĐỒNG NAI
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Thiết kế đồ họa

 

Ngành Công nghệ thông tin

 • Ứng dụng phần mềm
 •  Lập trình Web

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Marketing & Sales
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Logistics
HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

HỌC PHÍ CƠ SỞ CẦN THƠ
Chuyên ngànhHọc phí
Ngành Công nghệ thông tin

 

 • Phát triển phần mềm
 • Lập trình Web
 • Lập trình Game

Ngành Quản trị kinh doanh

 • Digital Marketing
 • Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện
 • Marketing & Sales
 • Quản trị Khách sạn
 • Quản trị Nhà hàng
 • Logistics

Ngành Thiết kế đồ hoạ

Ngành Hướng dẫn du lịch

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

HP kỳ định hướng: 2.080.000 VNĐ

 

HP chuyên ngành: 9.920.000 VNĐ/kỳ

Học phí Cao đẳng FPT nộp theo từng kỳ học. Học phí đã bao gồm lệ phí thi và cấp bằng, không bao gồm lệ phí thi lại, học lại.Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%; Số kỳ nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.

Học phí Cao đẳng FPT 2022

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic học phí áp dụng từ 01/5/2022 tính trên 1 học kỳ như sau:

 • HỌC PHÍ KỲ HỌC ĐỊNH HƯỚNG FPT Polytechnic Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Nguyên & Hải Phòng
 • FPT Polytechnic Hà Nội & TP Hồ Chí Minh

Lưu ý: Học phí kỳ định hướng nộp 1 lần duy nhất khi nhập học.

HỌC PHÍ CHUYÊN NGÀNH– Thời gian đào tạo: 2 năm 4 tháng, gồm 7 học kỳ, mỗi học kỳ 4 tháng.

– Học phí đóng vào đầu mỗi kỳ học.

Lưu ý: Học phí đã bao gồm giáo trình chuyên ngành online hoặc bản cứng tùy ngành & tùy kỳ.

 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FPT Polytechnic Hà Nội

FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh

FPT Polytechnic Đà Nẵng

FPT Polytechnic Cần Thơ

FPT Polytechnic Tây Nguyên

FPT
Polytechnic
Hải Phòng

Phát triển phần mềm

đang cập nhật đang cập nhật đang cập nhật đang cập nhật đang cập nhật

đang cập nhật

Lập trình Web

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Lập trình Mobile

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

đang cập nhật

Ứng dụng phần mềm

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

đang cập nhật

Xử lý dữ liệu (dự kiến)

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Digital Marketing

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật đang cập nhật đang cập nhật đang cập nhật

Marketing & Sales

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

Logistic (dự kiến)

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

Quản trị Khách sạn

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

Quản trị Nhà hàng

Không tuyển sinh

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HOÁ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Điện công nghiệp

 đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Công nghệ kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

đang cập nhật

 đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

NGÀNH HỌC KHÁC

Thiết kế đồ hoạ

 đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

đang cập nhật

Hướng dẫn du lịch

đang cập nhật

đang cập nhật

 đang cập nhật

 đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

đang cập nhật

 đang cập nhật

Không tuyển sinh

đang cập nhật

Không tuyển sinh

Không tuyển sinh

HỌC PHÍ TIẾNG ANH

 

FPT Polytechnic
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

FPT Polytechnic
Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Nguyên, Hải Phòng

Học phí Tiếng Anh
(Học trong 4 học kỳ)

đang cập nhật

đang cập nhật

Giáo trình học
(Sinh viên tự mua giáo trình)

Giáo trình Top Notch 1 và Top Notch 2

LƯU Ý

 • Để đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên chuyển trường, FPT Polytechnic sẽ xem xét chấp nhận chuyển đổi tương đương các môn học đã được thực hiện khi chuyển ngành học hoặc đã học tập tại các đơn vị khác.
 • Học phí đã bao gồm lệ phí thi và cấp bằng, không bao gồm lệ phí thi lại, học lại.
 • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%; Số mức/kỳ nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.
 • Học phí nộp theo từng mức/kỳ học.
 • Học phí tính theo thời điểm khai giảng học kỳ, không phụ thuộc vào thời điểm nhập học.
 • Trong thời gian học tập, các sinh viên được truy cập Internet miễn phí, mượn và tham khảo các loại sách chuyên ngành của thư viện, nghe các buổi nói chuyện chuyên đề, tham gia các hoạt động văn thể.

Học phí Cao đẳng FPT 2021

Học phí của Khối ngành CNTT:

 • Cơ sở Hà Nội và TPHCM
 • Cơ sở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Nguyên

Khối ngành kinh tế – kinh doanh:

 • Cơ sở Hà Nội và TPHCM
 • Cơ sở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Nguyên

Khối ngành Cơ khí, Tự động hoá:

 • Cơ sở Hà Nội và TPHCM
 • Cơ sở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Nguyên

Học phí tiếng Anh (4 kỳ):

 • Cơ sở Hà Nội và TPHCM
 • Cơ sở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Nguyên

Khối ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (bao gồm tiếng Anh):

 • Cơ sở Hà Nội và TPHCM
 • Cơ sở Đà Nẵng, Cần Thơ và Tây Nguyên
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác