500x414

Học phí Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội (HANU) đã trải qua 60 năm hình thành và phát triển, là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu về ngoại ngữ và chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Học phí Đại học Hà Nội 2024

Học phí Trường Đại học Hà Nội năm học 2024-2025 khoảng 0,72-1,74 triệu đồng một tín chỉ, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.

Tùy chương trình, sinh viên cần hoàn thành 145-152 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể mức học phí các nhóm ngành như sau:

Nhóm ngànhHọc phí năm học 2024-2025
Nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ– Các học phần đại cương: 720.000 đồng/tín chỉ
– Các học phần cơ sở ngành, thực tập, khóa luận: 820.000-1.740.000 đồng/tín chỉ:
+ Ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: 820.000 đồng/tín chỉ.
+ Các ngành dạy bằng tiếng Anh: 880.000 đồng/tín chỉ.
+ Ngành Công nghệ tài chính: 1.030.000 đồng/tín chỉ.
+ Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 1.740.000 đồng/tín chỉ.
Nhóm ngành ngôn ngữ (tiêu chuẩn)– Các học phần đại cương hoặc dạy bằng tiếng Việt: 720.000 đồng/tín chỉ.
– Các học phần dạy bằng ngoại ngữ, thực tập, tốt nghiệp…: 1.140.000 đồng/tín chỉ (Ngôn ngữ Italy), 1.400.000 đồng/tín chỉ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc).

Học phí Đại học Hà Nội 2023

Học phí Đại học Hà Nội 2023 dự kiến như sau:

Với nhóm dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ:

– Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 650.000 đồng/tín chỉ.

– Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 750.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp); 790.000 đồng/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh); 1.390.000 đồng/tín chỉ (với chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành dạy bằng tiếng Anh).

Với nhóm ngành Ngôn ngữ:

– Các học phần của chương trình đào tạo tiêu chuẩn, các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của chương trình đào tạo: 650.000 đồng/tín chỉ.

+ Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo chất lượng cao: 850.000 đồng/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Italia); 1.060.000 đồng/tín chỉ (với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc).

Lưu ý, mức học phí được điều chỉnh từng năm học theo lộ trình điều chỉnh học phí của Chính phủ và tùy thuộc tình hình thực tế với mức tăng không quá 15%/năm học.

So với năm 2022, học phí của Trường Đại học Hà Nội tăng từ 40.000 – 120.000 đồng/tín chỉ tùy từng học phần.

Trong đó, các học phần tăng học phí nhiều nhất (tăng 120.000 đồng/tín chỉ so với năm 2022) là khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc

Học phí Đại học Hà Nội 2022

Học phí Đại học Hà Nội nhóm chuyên ngành dạy bằng ngoại ngữ:

-Khối kiến thức giáo dục đại cương: 600.000 đ/tín chỉ

-Khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, bổ trợ, dự án TN, thực tập, khóa luận tốt nghiệp:

  • 700.000 đ/tín chỉ (Truyền thông doanh nghiệp bằng tiếng Pháp);
  • 750.000đ/tín chỉ (Các ngành dạy bằng tiếng Anh);
  • 1.300.000 đ/tín chỉ (Ngành Công nghệ thông tin CLC và Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành bằng tiếng Anh)

Học phí Đại học Hà Nội nhóm chuyên ngành Ngôn ngữ:

-Các ngành chương trình đào tạo chuẩn và các khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành chương trình CLC bằng tiếng Việt: 600.000đ/tín chỉ

-Khối kiến thức cơ sở ngành bằng ngoại ngữ, ngành, chuyên ngành, thực tập, khóa luận TN chương trình CLC:

  • 770.000đ/tín chỉ (Ngôn ngữ Italia);
  • 940.000đ/tín chỉ (Ngôn ngữ Trung Quốc, Hàn Quốc).

Lộ trình tăng học phí không quá 15% so với năm trước.

Học phí Đại học Hà Nội 2021

Trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh nên mức học phí cũng ở mức cao.

Học phí Đại học Hà Nội năm 2020

*: Học phần các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: CSN = cơ sở ngành, CN = chuyên ngành, TT = thực tập, KLTN = khóa luận tốt nghiệp.
**: Thời gian đào tạo trung bình của chương trình cử nhân là 08 học kỳ, riêng các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh là 09 học kỳ.

Thông tin học bổng Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên.

  • Về học bổng, mỗi năm, Trường Đại học Hà Nội cấp khoảng 10.000.000.000 đồng (10 tỉ đồng) học bổng cho khoảng 1.500 lượt sinh viên.
  • Về miễn giảm, mỗi năm Trường miển giảm khoảng 3-4 tỉ đồng. Như năm học 2017 – 2018: Nhà trường đã miễn, giảm 3 tỉ đồng cho 415 lượt sinh viên, tương ứng 6.2% số sinh viên.Học kỳ 1 năm học 2018-2019: Nhà trường đã miễn, giảm hơn 1.38 tỷ đồng cho 173 lượt sinh viên
  • Về hỗ trợ kinh phí học tập; trợ cấp xã hội và hỗ trợ kinh phí học tập khó khăn đột xuất: Ngoài theo chính sách nhà nước, trường còn trích 1% học phí/ tổng thu học phí sinh viên hệ chính quy để hỗ trợ sinh viên.
  • Về học bổng tài trợ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Trường cấp cho  2 đối tượng: Sinh viên có thành tích học tập loại giỏi trở lên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tập.

Tuyển sinh Đại học Hà Nội 2023

năm 2023, Trường ĐH Hà Nội tuyển sinh trong cả nước với 3 phương thức:

– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT;

– Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường ĐH Hà Nội;

– Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành đào tạo của Trường ĐH Hà Nội năm 2023 như sau:

Về ngưỡng chất lượng đầu vào, thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác