Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU

Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội được thành lập theo chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực tài chính ngân hàng có chất lượng cao.

Trường tuyển sinh một số ngành nghề: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính và Quản trị kinh doanh; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin…

Là trường ngoài công lập nhưng học phí của trường ở mức chấp nhận được.

Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU năm 2022-2023

Đang cập nhật

Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU năm học 2021-2022

Năm 2021, trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội có mức thu học phí đối với sinh viên hệ chính quy là 600.000 VNĐ/tín chỉ.

Đồng thời, nhà trường cam kết mức thu này sẽ không thay đổi đối với khóa tuyển sinh năm nay trong suốt thời gian sinh viên tham gia học tập tại trường.

Cụ thể học phí kỳ I, năm học 2021-2022, áp dụng với Sinh viên Đại học chính quy Khóa 10 như sau:

 Học phí Kỳ I, năm học 2021-2022

10.000.000 đ

Bảo hiểm toàn diện

200.000 đ

Bảo hiểm Y tế HSSV (*)

657.090 đ

Lệ phí khám sức khỏe

250.000 đ

Lệ phí nhập học

192.910 đ

TỔNG CỘNG

11.300.000 đ

Học phí Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội FBU năm học 2020-2021

Trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội có mức thu đối với các hệ đào tạo như sau:

Hệ đào tạo đại học chính quy: 600.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo đại học chất lượng cao: 1.000.000 VNĐ/tín chỉ

Hệ đào tạo thạc sĩ: 1.200.000 VNĐ/tín chỉ

Nhận bài viết mỗi ngày    Nhận Lần khác