500x414

Học phí Đại học Y Thái Bình

Trường Đại học Y Dược Thái Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở đóng tại 373 phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình.

Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ ở trình độ đại học và sau đại học cho đất nước và hai nước bạn Lào và Campuchia và Mô-dăm-bích. Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, các văn bằng, chứng chỉ khác theo nhu cầu xã hội.

 Trước năm 2021 mức học phí của trường thấp nhưng từ năm học 2021-2022 trở đi, học phí dự kiến tăng.

Học phí Đại học Y Thái Bình 2023

Học phí Đại học Y Thái Bình 2023 đang cập nhật. Dự kiến mức tăng học phí không quá 10%.

Học phí Đại học Y Thái Bình 2022

Theo đề án tuyển sinh 2022 của trường, học phí ĐH Y Thái Bình như sau:

  • Các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học: 24,5 triệu đồng/năm
  • Các ngành Y học dự phòng, điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y tế công cộng: 18,5 triệu đồng/năm

Lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ và đề án tự chủ của trường.

Học phí Đại học Y Thái Bình 2021

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2021-2022 như sau:

  • Ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học: 24,5 triệu đồng/sinh viên/năm.
  • Các ngành còn lại là 18,5 triệu đồng/sinh viên/năm.
  • Mức học phí chính thức của năm 2021-2022 và những năm học tiếp theo sẽ được thông báo khi Nhà nước có quy định mới về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015.

Như vậy, mức học phí mới sẽ tăng khoảng 10 triệu đồng/năm so với năm trước.

Học phí Đại học Y Thái Bình 2020

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2020-2021: 1.430.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mỗi năm học có 10 tháng, học phí nguyên năm là 14.300.000 đồng

Học phí Đại học Y Thái Bình 2019

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng/sinh viên

Mỗi năm học có 10 tháng, học phí nguyên năm là 13.000.000 đồng

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác