500x414

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng / Danang University of Economics. (DUE) là một cơ sở đào tạo đại học công lập đa ngành, đa cấp; một trung tâm nghiên cứu, tư vấn chuyển giao khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Trường thực hiện mô hình tự chủ tài chính nên học phí cao hơn các trường công lập bình thường trong khu vực.

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2024-2025

Theo đề án tuyển sinh, học phí Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2024 như sau:

*Chương trình chính quy

 • Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Luật kinh doanh, Luật học, Kinh tế chính trị, Hành chính công, Tài chính công, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê Kinh tế – Xã hội, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện: 22,5 triệu đồng/năm
 • Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Marketing số, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh số, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử: 22,5 triệu đồng/năm
 • Chương trình chính quy đại trà giảng dạy bằng tiếng Anh: 38 triệu đồng/năm
 • Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh: 31,5 triệu đồng/năm
 • Lộ trình tăng trong các năm sau từ 2-3 triệu đồng/năm

*Chương trình cử nhân chính quy quốc tế

 • Với thời gian học trong nước: học phí 50 triệu đồng/năm
 • Với thời gian học ở nước ngoài: Theo quy định trường đối tác

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2023-2024

Học phí năm học 2022 – 2023 là 14.700.000 (mười bốn triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn).
Học phí các năm 2023-2024 có thể tăng theo lộ trình tăng mức trần học phí theo các quy định của Nhà
nước nhưng không quá 10% mức học phí của năm trước liền kề.

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2022-2023

Theo đề án tuyển sinh 2022, học phí ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm học 2022 – 2023 là 14.700.000 (mười bốn triệu bảy trăm ngàn đồng chẵn)

Trường thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy trình độ đại học các khóa tuyển sinh như sau:

1.1. Chương trình đào tạo đại trà

KhóaNhóm học phíChuyên ngànhHọc phí/tín chỉ(đvt: đồng)
Khóa 45K trở về trướcNhóm 1Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị400.720
Nhóm 2Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tài chính công, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh516.660
Nhóm 3Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán603.620
Khóa 46KNhóm 1Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công400.720
Nhóm 2Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh516.660
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh512.950
Nhóm 3Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán603.620
Khóa 47KNhóm 1Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công, Kinh tế quốc tế400.720
Nhóm 2Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh516.660
Nhóm 3Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh số, Marketing số.603.620
Ngoại thương, Kế toán, Kiểm toán608.020
Khóa 48KNhóm 1Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Luật kinh doanh, Luật học, Kinh tế chính trị, Hành chính công, Tài chính công, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê Kinh tế – Xã hội, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính.515.940
Nhóm 2Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Marketing số, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh số, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử.602.890
Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương607.290

1.2. Chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh

KhóaNội dungHọc phí/tín chỉ(đvt: đồng)
Khóa 48KChương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy được giảng dạy bằng tiếng Anh (*)928.460

(*) Chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh, trừ các học phần lý luận chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

1.3. Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy liên kết quốc tế

Nội dungHọc phí HK I/NH 2022-2023(đvt: đồng)
Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy liên kết quốc tế (tất cả các khóa)25.000.000

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2021-2022

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2021-2022 như sau:

 • Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công: 12,5
 •  Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh: 16,5
 •  Nhóm 3 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán: 19,5

Lưu ý:

Mức thu học phí từ năm 2022-2023 trở về sau có thể tăng theo lộ trình tăng mức trần học phí theo các quy định của Nhà nước nhưng không quá 10% mức học phí của năm trước liền kề.

Riêng đối với Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính (dự kiến) cho thời gian học tại Việt Nam và nước ngoài như sau:

 • Thời gian học tại Việt Nam: Học phí 50.000.000đ/ năm
 • Thời gian học ở nước ngoài: Theo quy định của trường đối tác

Học phí Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020-2021

Mức thu học phí bình quân của từng chuyên ngành (của các chương trình đại trà) năm học 2020-2021 như sau:

 • Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê kinh tế xã hội, Hành chính công, Kinh tế chính trị, Tài chính công: 12,5
 • Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Quản trị sự kiện, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, Luật học, Luật kinh doanh, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh: 16,5
 • Nhóm 3 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị tài chính, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh thương mại, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán: 19.5

 Riêng đối với Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế, chi phí ước tính (dự kiến) cho thời gian học tại Việt Nam và nước ngoài như sau:

 • Thời gian học tại Việt Nam Học phí 50.000.000đ/ năm
 • Thời gian học ở nước ngoài – Theo quy định của trường đối tác

Chính sách sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng có nhiều chính sách học bổng, hình thức hỗ trợ học phí như:

 • Học bổng tài năng (ưu đãi trong tuyển sinh): Từ 25%-100% học phí
 • Học bổng khuyến khích học tập: Từ 50%-100% học phí
 • Học bổng vượt khó học tập cho SV có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: Từ 25%-50% học phí.
 • Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo qui định của Chính phủ (Dự kiến có đối tượng miễn và giảm học phí toàn khóa học)
 • Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở.
 • Chính sách của ‘’Quỹ hỗ trợ đặc biệt’’ – Trường Đại học Kinh tế: Hỗ trợ 100% hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;  Trợ cấp xã hội hàng tháng cho sinh viên thuộc gia đình mồ côi cả cha mẹ, là người dân tộc ít 29 người ở vùng cao, sinh viên bị khuyết tật (có tỷ lệ thương tật từ 41% và gia đình diện khó khăn trở lên).
 • Hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại “Quỹ tín dụng đào tạo’’ của Ngân hàng chính sách xã hội cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và mồ côi cả cha mẹ.

 Đại học Kinh tế Đà Nẵng tuyển sinh 2023

Năm 2023 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu với 05 phương thức xét tuyển giữ ổn định như năm trước.

Các phương thức gồm:

 • Xét tuyển thẳng (thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế);
 • Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
 • Xét tuyển dựa trên Học bạ (kết quả học tập THPT của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển);
 • Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ;  Xét tuyển dựa trên kết quả
 • Kỳ thi Đánh giá năng lực (của ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tuyển sinh 19 ngành Đại học (ĐH) chính quy, trong đó có những điểm mới như: Mở mới chuyên ngành Marketing số cùng với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế là các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; Đào tạo các chương trình dự báo “hút” nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ hội việc làm rất cao trong bối cảnh, xu thế chuyển đổi số như: Khoa học Dữ liệu và phân tích kinh doanh, Kinh doanh số, Công nghệ Tài chính, Quản trị Hệ thống thông tin

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác