500x414 Optimize

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023-2024

Trường Đại học Đồng Nai là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai. Học phí năm 2023 của trường vẫn còn ở mức thấp so với các đại học trong khu vực.

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2024

Đang cập nhật

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023 như sau

 • Sư phạm: 2.770.500 đồng (Các ngành không chuyên tiếng Anh)
 • Sư phạm tiếng Anh: 2.790.500 đồng
 • Ngôn ngữ Anh: 7.615.500 đồng
 • Kế toán: 6.970.500 đồng
 • Quản trị kinh doanh: 6.970.500 đồng
 • Kỹ thuật cơ khí: 7.595.500 đồng
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 7.595.500 đồng


Học phí Trường Đại học Đồng Nai năm học 2022

 Học phí Trường Đại học Đồng Nai đóng theo học kì. Mức học phí do Hiệu trưởng quyết định và thông báo công khai vào đầu năm học;

 Sau thời hạn đóng học phí quy định của mỗi học kì, sinh viên không đóng học phí sẽ hủy kết quả các học phần nợ học phí trong học kì đó và buộc phải đóng học phí còn nợ cùng lúc với học phí của học kì tiếp theo. Không đóng học phí hai học kì liên tiếp, sinh viên bị buộc thôi học.

Theo đề án tuyển sinh năm học 2022-2023,Trường dự kiến xây dựng mức thu học phí bằng mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐCP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

 Mức thu học phí năm học 2022-2023 tăng so với mức thu học phí năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

*Học phí các ngành ngoài sư phạm (Tính theo 1 năm học):

 Quản trị kinh doanh: 12.500.000 đồng

 Kế toán: 12.500.000 đồng

 Ngôn ngữ Anh: 12.000.000 đồng

 Khoa học môi trường: 12.000.000 đồng

 Quản lý đất đai: 12.500.000 đồng

* Học phí của SV sư phạm: Thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Học phí Đại học Đồng Nai 2020-2021

*Học phí các ngành ngoài sư phạm (Tính theo 1 năm học):

 • Quản trị kinh doanh: 8.400.000 đồng
 •  Kế toán: 8.400.000 đồng 4
 •  Ngôn ngữ Anh: 9.650.000 đồng
 • Khoa học môi trường: 9.650.000 đồng
 • Quản lý đất đai: 9.650.000 đồng

* Học phí của SV sư phạm: Thực hiện theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Trường Đại học Đồng Nai có những ngành nào?

*Các ngành đào tạo Đại học hệ chính quy:

 •  Sư phạm Toán học
 •  Sư phạm Vật lý
 •  Sư phạm Hóa học
 •  Sư phạm Sinh học
 •  Sư phạm Ngữ văn
 •  Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Tiếng Anh
 •  Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục Mầm non
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Khoa học Môi trường
 • Quản lý Đất đai
 • Ngôn ngữ Anh

    *Các  ngành đào tạo hình thức khác:

 •  Đại học liên thông từ cao đẳng: các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh
 • Đại học liên thông từ trung cấp: các ngành Kế toán, Giáo dục Mầm non.
 • Đại học văn bằng 2: các ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán. Các lớp không chính quy Trường tổ chức thường xuyên trong năm. Các lớp ngành khối sư phạm chủ yếu học vào hè; các lớp khối kinh tế (Kế toán, Quản trị Kinh doanh), văn bằng 2 học ban đêm.

Thông tin chung Trường Đại học Đồng Nai

 Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

Tên tiếng Anh: DONGNAIUNIVERSITY

Tên viết tắt và mã trường: DNU

Địa chỉ: Số 9, Lê Quý Đôn, Kp 3, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

 Điện thoại: 0251.3823110

Website: http://www.dnpu.edu.vn

325x40
Nhận bài viết mỗi ngày