fpt mobile ads

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Học viện Bưu chính Viễn Thông như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển năm 2022 của Học viện.

Điểm chuẩn Học viện Bưu chính Viễn thông 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Học viện như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2021.

Điểm chuẩn Học viện bưu chính viễn thông 2018-2019-2020

Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy điểm chuẩn từ 20 – 26,65 ở hai cơ sở. Cơ sở phía Bắc điểm chuẩn dao động từ 24-26, trong đó ngành Công nghệ thông tin lấy cao nhất với 26,65 điểm, kế đó là An toàn thông tin với 26,25 điểm.Ở phía Nam, mức điểm chuẩn thấp hơn, nhưng Công nghệ thông tin vẫn là ngành có mức điểm cao nhất.

Năm 2019, điểm trúng tuyển cơ sở đào tạo phía Bắc dao động từ 21,05 – 24,1, cơ sở phía Nam từ 17 – 22, cao nhất vẫn là ngành Công nghệ thông tin.

Điểm chuẩn Học viện bưu chính viễn thông ba năm 2018-2019-2020 như sau:

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 năm gần đây

Xem thêm cái bài viết khác:

ads after author single
Nhận bài viết mỗi ngày Nhận Lần khác